Opatrenie č. p1/c107/1992 Zb.Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich územný obvod obvodných správ Zboru požiarnej ochrany, vykonané v Slovenskej republike do 30. septembra 1992

Čiastka 107/1992
Platnosť od 27.11.1992
Účinnosť od 12.12.1992

OBSAH

OPATRENIE

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 27. októbra 1992 č. PO-2237/2-92,

ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich územný obvod obvodných správ Zboru požiarnej ochrany, vykonané v Slovenskej republike do 30. septembra 1992

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 46c ods. 2 a 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 525/1990 Zb. vyhlasuje zmeny v zozname obcí tvoriacich územný obvod obvodných správ Zboru požiarnej ochrany,1) ku ktorým došlo v súvislosti so zlučovaním a rozdeľovaním obcí a s presunom obcí do iného okresu do 30. septembra 1992.


Okres Bratislava-vidiek

s účinnosťou od 1. februára 1992

– do územného obvodu Obvodnej správy Zboru požiarnej ochrany Pezinok sa zaraďuje obec Kráľová pri Senci z okresu Galanta. Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 6 zo 7. januára 1992.

Okres Galanta

s účinnosťou od 1. februára 1992

– z územného obvodu Obvodnej správy Zboru požiarnej ochrany Galanta sa vyraďuje obec Kráľová pri Senci, ktorá sa zaraďuje do územného obvodu Obvodnej správy Zboru požiarnej ochrany Pezinok.

Okres Košice-vidiek

s účinnosťou od 1. júla 1991

– do územného obvodu Obvodnej správy Zboru požiarnej ochrany Moldava nad Bodvou sa zaraďujú nové obce Chorváty a Turnianska Nová Ves, ktoré vznikli rozdelením obce Nová Bodva;

– z územného obvodu Obvodnej správy Zboru požiarnej ochrany Moldava nad Bodvou sa vyraďuje obec Vyšný Lánec, ktorá zanikla zlúčením;

– z územného obvodu Obvodnej správy Zboru požiarnej ochrany Moldava nad Bodvou sa vyraďuje obec Zlatá Idka a zaraďuje sa do územného obvodu Obvodnej správy Zboru požiarnej ochrany Bidovce.

Okres Levice

s účinnosťou od 1. februára 1992

– do územného obvodu Obvodnej správy Zboru požiarnej ochrany Levice sa zaraďuje nová obec Jesenské, ktorá vznikla rozdelením obce Beša;

– do územného obvodu Obvodnej správy Zboru požiarnej ochrany Levice sa zaraďuje nová obec Sikenica, ktorá vznikla rozdelením obce Želiezovce.

Okres Liptovský Mikuláš

s účinnosťou od 1. februára 1992

– do územného obvodu Obvodnej správy Zboru požiarnej ochrany Liptovský Mikuláš sa zaraďuje nová obec Ižipovce, ktorá vznikla rozdelením obce Liptovská Sielnica;

s účinnosťou od 1. septembra 1992

– do územného obvodu Obvodnej správy Zboru požiarnej ochrany Liptovský Mikuláš sa zaraďuje nová obec Liptovská Porúbka, ktorá vznikla rozdelením obce Liptovský Hrádok.

Okres Lučenec

s účinnosťou od 1. septembra 1992

– do územného obvodu Obvodnej správy Zboru požiarnej ochrany Lučenec sa zaraďuje nová obec Bulhary, ktorá vznikla rozdelením obce Fiľakovo.

Okres Martin

s účinnosťou od 1. júla 1991

– z územného obvodu Obvodnej správy Zboru požiarnej ochrany Martin sa vyraďujú obce Dvorec, Konské, Polerieka a Valentová, ktoré zanikli zlúčením.

Okres Nitra

s účinnosťou od 1. februára 1992

– do územného obvodu Obvodnej správy Zboru požiarnej ochrany Nitra sa zaraďujú obce Malé Chyndice a Veľké Chyndice, ktoré vznikli rozdelením obce Chyndice;

s účinnosťou od 1. septembra 1992

– do územného obvodu Obvodnej správy Zboru požiarnej ochrany Nitra sa zaraďuje nová obec Ivanka pri Nitre, ktorá vznikla rozdelením mesta Nitra.

Okres Poprad

s účinnosťou od 1. apríla 1991

– z územného obvodu Obvodnej správy Zboru požiarnej ochrany Starý Smokovec sa vyraďuje obec Gerlachov a zaraďuje sa do územného obvodu Obvodnej správy Zboru požiarnej ochrany Poprad;

s účinnosťou od 1. februára 1992

– z územného obvodu Obvodnej správy Zboru požiarnej ochrany Poprad sa vyraďuje obec Lysá nad Dunajcom, ktorá zanikla zlúčením;

s účinnosťou od 1. septembra 1992

– do územného obvodu Obvodnej správy Zboru požiarnej ochrany Poprad sa zaraďuje nová obec Ľubica, ktorá vznikla rozdelením mesta Kežmarok.

Okres Považská Bystrica

s účinnosťou od 1. septembra 1992

– do územného obvodu Obvodnej správy Zboru požiarnej ochrany Považská Bystrica sa zaraďuje nová obec Počarová, ktorá vznikla rozdelením obce Prečín.

Okres Prešov

s účinnosťou od 1. júla 1991

– z územného obvodu Obvodnej správy Zboru požiarnej ochrany Prešov sa vyraďujú obce Babin Potok, Hradisko, Lačnov, Závadka a Žatkovce, ktoré zanikli zlúčením;

s účinnosťou od 1. januára 1992

– z územného obvodu Obvodnej správy Zboru požiarnej ochrany Prešov sa vyraďuje obec Hubošovce a zaraďuje sa do územného obvodu Obvodnej správy Zboru požiarnej ochrany Sabinov;

s účinnosťou od 1. februára 1992

– do územného obvodu Obvodnej správy Zboru požiarnej ochrany Prešov sa zaraďuje nová obec Medzany, ktorá vznikla rozdelením mesta Veľký Šariš.

Okres Spišská Nová Ves

s účinnosťou od 1. júla 1991

– z územného obvodu Obvodnej správy Zboru požiarnej ochrany Spišská Nová Ves sa vyraďuje obec Katuň, ktorá zanikla zlúčením.

Okres Topoľčany

s účinnosťou od 1. februára 1992

– do územného obvodu Obvodnej správy Zboru požiarnej ochrany Bánovce nad Bebravou sa zaraďuje nová obec Barčany, ktorá vznikla rozdelením obce Rybany.

Okres Trnava

s účinnosťou od 1. júla 1991

– z územného obvodu Obvodnej správy Zboru požiarnej ochrany Piešťany sa vyraďujú obce Kočín a Lančár, ktoré zamietli zlúčením.

s účinnosťou od 1. septembra 1992

– do územného obvodu Obvodnej správy Zboru požiarnej ochrany Piešťany sa zaraďuje nová obec Ducové, ktorá vznikla rozdelením obce Moravany nad Váhom;

– do územného obvodu Obvodnej správy Zboru požiarnej ochrany Piešťany sa zaraďuje nová obec Bašovce, ktorá vznikla rozdelením obce Ostrov;

– do územného obvodu Obvodnej správy Zboru požiarnej ochrany Piešťany sa zaraďuje nová obec Šípkové, ktorá vznikla rozdelením obce Vrbové.

Okres Veľký Krtíš

s účinnosťou od 1. júla 1991

– z územného obvodu Obvodnej správy Zboru požiarnej ochrany Veľký Krtíš sa vyraďuje obec Príboj, ktorá zanikla zlúčením;

s účinnosťou od 1. septembra 1992

– do územného obvodu Obvodnej správy Zboru požiarnej ochrany Veľký Krtíš sa zaraďujú nové obce Malé Straciny, Malý Krtíš a Veľké Straciny, ktoré vznikli rozdelením mesta Veľký Krtíš.

Okres Žiar nad Hronom

s účinnosťou od 1. apríla 1991

– do územného obvodu Obvodnej správy Zboru požiarnej ochrany Žiar nad Hronom sa zaraďujú nové obce Ladomerská Vieska a Lutila, ktoré vznikli rozdelením mesta Žiar nad Hronom;

s účinnosťou od 2. februára 1992

– do územného obvodu Obvodnej správy Zboru požiarnej ochrany Žiar nad Hronom sa zaraďujú nové obce Krahule, Kremnické Bane a Lúčky, ktoré vznikli rozdelením mesta Kremnica.

Okres Žilina

s účinnosťou od 1. júla 1991

– z územného obvodu Obvodnej správy Zboru požiarnej ochrany Žilina sa vyraďujú obce Babkov a Horná Tižina, ktoré zanikli zlúčením;

s účinnosťou od 1. februára 1992

– z územného obvodu Obvodnej správy Zboru požiarnej ochrany Žilina sa vyraďuje obec Peklina, ktorá zanikla zlúčením;

Minister:

Ing. Tuchyňa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Týmto opatrením sa mení a dopĺňa zoznam obcí tvoriacich územný obvod obvodných správ Zboru požiarnej ochrany v Slovenskej republike, uverejnený v čiastke 39/1991 Zb. opatrením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 29. marca 1991 č. PO-575/2-91.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.