Zákon č. 466/1992 Zb.Zákon České národní rady, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství

Čiastka 94/1992
Platnosť od 15.10.1992
Účinnosť od 15.10.1992

466

ZÁKON

České národní rady

ze dne 22. září 1992,

kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství, se doplňuje takto:

1. Za § 5 se vkládá § 5a, který zní:

㤠5a

(1) Fyzická a právnická osoba, které byl udělen souhlas k podnikání v oblasti nakládání s odpady zaměřenému na sběr a výkup odpadů, je povinna vyžadovat

a) průkaz totožnosti,8a) u fyzických osob,

b) obchodní jméno8b) u fyzických nebo právnických osob včetně průkazu totožnosti jednající osoby,

od kterých odebírá nebo vykupuje odpady neželezných kovů8c) nebo jiné odpady, které stanoví vláda České republiky nařízením (dále jen „jiný odpad“); bez splnění podmínek uvedených pod písmeny a) a b) tyto nabízené odpady neodebere ani nevykoupí.

(2) Fyzická a právnická osoba, které byl udělen souhlas k podnikání v oblasti nakládání s odpady zaměřenému na sběr a výkup odpadů, je povinna vést evidenci osob uvedených v odstavci 1, od kterých odebrala nebo vykoupila odpad neželezných kovů nebo jiný odpad. V této evidenci zaznamená:

a) jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo osoby, od které odebírá nebo vykupuje odpady neželezných kovů nebo jiné odpadu,

b) druh a množství odebraného nebo vykoupeného odpadu neželezných kovů nebo jiného odpadu.“.

2. V § 9 se vkládá odstavec 5, který zní:

(5) Okresní úřad, inspekce a orgány obce uloží fyzické a právnické osobě, které byl udělen souhlas k podnikání v oblasti nakládání s odpady a nesplní povinnosti uložení v § 5a, pokutu ve výši od 10 000 Kčs do 500 000 Kčs.“.


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 15. října 1992.


Uhde v. r.

Klaus v. r.

Poznámky pod čiarou

8a) Zákon č. 75/1957 Sb., o občanských průkazech.

8b) § 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

8c) Opatření Federálního výboru pro životní prostředí, kterým se vyhlašuje Kategorizace a katalog odpadů (vyhlášeno v částce 69/1991 Sb.).


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.