Oznámenie č. 447/1992 Zb.Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu č. 1608/1992-SM o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

Čiastka 88/1992
Platnosť od 18.09.1992
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

447

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky vydalo podľa § 7 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní výnos z 18. 8. 1992 č. 1608/1992-SM o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

V tomto výnose sa ustanovuje, že kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzavretá 25. februára 1992 medzi Slovenským výborom odborového zväzu STAVBA a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska na rok 1992 a jej dodatok zo 4. mája 1992 sú záväzné aj pre zamestnávateľov, ktorí nie sú členmi organizácie zamestnávateľov, ktorá túto kolektívnu zmluvu a jej dodatok uzavrela. Títo zamestnávatelia sú uvedení v prílohe, ktorá je súčasťou tohto výnosu.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. Bol zaslaný listom Slovenskému výboru odborového zväzu STAVBA a Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska. Možno doň nazrieť na Ministerstve práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, Slovenskom výbore odborového zväzu STAVBA a Zväze stavebných podnikateľov Slovenska.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.