Nariadenie vlády č. 442/1992 Zb.Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 254/1992 Sb., o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury

Čiastka 88/1992
Platnosť od 18.09.1992
Účinnosť od 18.09.1992

442

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České republiky

ze dne 29. června 1992,

kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 254/1992 Sb., o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury

Vláda České republiky nařizuje podle § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech:


Čl. I

Nařízení vlády České republiky č. 254/1992 Sb., o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury, se mění a doplňuje takto:

1. § 3 odst. 1 písm. d) zní:

d) výkonu vojenské základní (náhradní) a další služby a civilní služby,7)“.

2. § 3 odst. 1 se doplňuje ustanovením písmene e), které zní:

e) mateřské a další mateřské dovolené,8) nejvýše však v rozsahu šesti let.“.


Čl. II

Do doby započitatelné praxe se započítávají ke dni 1. května 1992 všechny doby započítané podle předpisů platných před tímto dnem.

Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

7) Branný zákon č. 92/1949 Sb. (úplné znění č. 331/1992 Sb.)
Zákon č. 73/1990 Sb., o civilní službě, ve znění zákona č. 18/1992 Sb.

8) § 157 zákonníku práce.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.