Vyhláška č. 413/1992 Zb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 271/1990 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 83/1992
Platnosť od 21.08.1992
Účinnosť od 21.08.1992

413

VYHLÁŠKA

ministerstva práce a sociálních věcí České republiky

ze dne 1. července 1992,

kterou se doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 271/1990 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky stanoví podle § 58 písm. a), c) a e) zákona České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 144/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 582/1991 Sb.:


Čl. I

Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 271/1990 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění vyhlášky č. 329/1990 Sb. a vyhlášky č. 301/1991 Sb., se doplňuje takto:

§ 19 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

(3) Výši stravovací jednotky občana vykonávajícího civilní službu stanoví zvláštní předpis.17)“.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

v z. PhDr. Sedláček CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

17) § 7 odst. 1 zákona č. 18/1992 Sb., o civilní službě.
§ 5 odst. 1 nařízení vlády České republiky č. 372/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnosti výkonu civilní služby.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.