Opatrenie č. 346/1992 Zb.Zákonné opatření předsednictva České národní rady o platových poměrech prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky a členů prezidiální rady Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky

Čiastka 72/1992
Platnosť od 30.06.1992
Účinnosť od 30.06.1992

346

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

předsednictva České národní rady

ze dne 4. června 1992

o platových poměrech prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky a členů prezidiální rady Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky

Předsednictvo České národní rady se usneslo podle čl. 121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření :


§ 1

Úvodní ustanovení

Toto zákonné opatření upravuje platové poměry prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky (dále jen „prezident“) a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky (dále jen „viceprezident“) a členů prezidiální rady Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky (dále jen „člen Rady“).

§ 2

Základní plat prezidenta

(1) Prezidentovi náleží základní plat ve výši 21 000 Kčs měsíčně, a to počínaje dnem, kdy byl zvolen do funkce. Základní plat mu náleží ještě tři měsíce poté, kdy jeho funkce skončila z důvodů uvedených v § 14 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2 písm. c) zákona České národní rady č. 61/1992 Sb.

(2) Prezidentovi se základním platem podle odstavce 1 nenáleží základní plat jako členu Rady podle § 4 tohoto zákonného opatření.

§ 3

Základní plat viceprezidenta

(1) Viceprezidentovi náleží plat ve výši 18 000 Kčs měsíčně, a to počínaje dnem, kdy byl zvolen do funkce. Základní plat mu náleží ještě tři měsíce poté, kdy jeho funkce skončila z důvodů uvedených v § 14 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2 písm. c) zákona České národní rady č. 61/1992 Sb.

(2) Viceprezidentovi se základním platem podle odstavce 1 nenáleží základní plat jako členu Rady podle § 4 tohoto zákonného opatření.

§ 4

Základní plat člena Rady

Členu Rady náleží základní plat ve výši 16 000 Kčs měsíčně, a to počínaje dnem, kdy byl zvolen do funkce.

§ 5

Nemocenské pojištění a sociální zabezpečení

Prezident, viceprezident a členové Rady jsou účastni nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení stejně jako pracovníci v pracovním poměru. Náleží jim přídavky na děti ve výši a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy. V době, kdy prezident nebo viceprezident a nebo člen Rady nevykonává svoji funkci pro nemoc, náleží mu základní plat podle § 2 nebo § 3 a nebo § 4 tohoto zákonného opatření, nejdéle však po dobu šesti měsíců; po tuto dobu mu nenáleží nemocenské.

§ 6

Funkční příplatky

(1) Kromě základního platu prezidenta podle § 2 nebo základního platu viceprezidenta podle § 3 a nebo základního platu člena Rady podle § 4 tohoto zákonného opatření náleží měsíčně

a) prezidentovi funkční příplatek ve výši 9 000 Kčs,

b) viceprezidentovi funkční příplatek ve výši 7 000 Kčs,

c) členu Rady funkční příplatek ve výši 4 000 Kčs,

a to počínaje dnem, kdy byl do funkce zvolen.

(2) Funkční příplatek podle odstavce 1 nepodléhá dani ze mzdy.

§ 7

Ostatní požitky

(1) Prezident, viceprezident a členové Rady mohou bezplatně užívat prostředků hromadné dopravy na území České republiky.

(2) Prezident a viceprezident mají právo

a) na zřízení a bezplatné používání účastnické telefonní stanice,

b) na bezplatné používání služebního vozidla.

§ 8

Odměny za mimořádné pracovní výsledky

(1) Prezidentovi, viceprezidentovi a členům Rady může být poskytnuta odměna za mimořádné pracovní výsledky, a to až do výše 50 % platu v roce.

(2) Výši této odměny pro prezidenta stanoví předsednictvo České národní rady.


§ 9

Závěrečné ustanovení

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Burešová v. r.

Pithart v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.