Zákon č. 308/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o emisii štátnych dlhopisov Slovenskej republiky na krytie schodku štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za rok 1991

Čiastka 63/1992
Platnosť od 25.06.1992
Účinnosť od 25.06.1992

OBSAH

308

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

zo 6. mája 1992

o emisii štátnych dlhopisov Slovenskej republiky na krytie schodku štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za rok 1991

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Na krytie schodku štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za rok 1991 sa vydávajú štátne dlhopisy1) v rozsahu 6 mld Kčs s dobou splatnosti do 4 rokov od účinnosti tohto zákona.

§ 2

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydá štátne dlhopisy zaknihovaním v nominálnej hodnote 1 000 000 a 10 000 000 Kčs a určí ich emisné podmienky do 1 mesiaca od účinnosti tohto zákona s tým, že tieto môžu nakupovať len právnické osoby a prednostne so sídlom v Slovenskej republike.


§ 3

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.