Vyhláška č. 276/1992 Zb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 178/1991 Sb., o sídlech a územní působnosti školských úřadů

Čiastka 57/1992
Platnosť od 29.05.1992
Účinnosť od 01.07.1992

OBSAH

276

VYHLÁŠKA

ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

ze dne 7. května 1992,

kterou se mění vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 178/1991 Sb., o sídlech a územní působnosti školských úřadů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky stanoví podle § 5 odst. 1 zákona České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství:


Čl. I

Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 178/1991 Sb., o sídlech a územní působnosti školských úřadů, se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 zní:

(2) Školské úřady městských obvodů1) hlavního města Prahy sídlí v hlavním městě Praze.“.

2. V § 2 odst. 2 zní:

(2) Územní působnost školského úřadu městského obvodu hlavního města Prahy se shoduje s územím městského obvodu.“.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1992.


Ministr:

Vopěnka v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, veĺ znění pozdějších předpisů.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.