Opatrenie č. p1/c60/1991 Zb.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o úľavách pri súdnych poplatkoch

Čiastka 60/1991
Platnosť od 15.08.1991
Účinnosť od 15.08.1991

OBSAH

OPATRENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 1. júla 1991

o úľavách pri súdnych poplatkoch

Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 140/1984 Zb. o súdnych poplatkoch ustanovuje:


§ 1

Od súdnych poplatkov sú oslobodené oprávnené osoby,1) pokiaľ uplatňujú nároky vyplývajúce zo zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách.

§ 2

Podľa tohto opatrenia sa postupuje v prípadoch poplatkovej povinnosti, ktorá vznikla odo dňa nadobudnutia účinnosti zákona č. 87/1991 Zb.


§ 3

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Dančo CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 3 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.