Nariadenie vlády č. 554/1991 Zb.Nařízení vlády České republiky o osvobození některých příjmů od daně z příjmů obyvatelstva a daňových úlevách pro začínající samostatně hospodařící rolníky

Čiastka 104/1991
Platnosť od 30.12.1991
Účinnosť od 30.12.1991

OBSAH

554

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České republiky

ze dne 30. října 1991

o osvobození některých příjmů od daně z příjmů obyvatelstva a daňových úlevách pro začínající samostatně hospodařící rolníky

Vláda České republiky nařizuje podle § 27 odst. 1 zákona č. 389/1990 Sb., o dani z příjmu obyvatelstva, a podle § 39 odst. 2 zákona č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani:


§ 1

(1) Od daně z příjmů obyvatelstva se osvobozují dotace a příspěvky poskytované ze státních rozpočtů nebo ze státních fondů.1)

(2) U samostatně hospodařících rolníků,2) kteří převzali do užívání nebo do vlastnictví pozemky, se nepoužije ustanovení § 6 odst. 3 věty druhé a třetí zákona č. 389/1990 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva, za zdaňovací období, v němž převzali do užívání nebo do vlastnictví pozemky, a za následující zdaňovací období.

§ 2

Samostatně hospodařícím rolníkům,2) kteří zahájili podnikatelskou činnost v zemědělské výrobě počínaje rokem 1990, se poskytuje osvobození od daně z pozemků na dobu tří let počítaných od konce roku, v němž činnost zahájili.

§ 3

Ustanovení § 1 odst. 1 a § 2 se poprvé použijí pro zdaňovací období roku 1991. Ustanovení § 1 odst. 2 se poprvé použije pro zdaňovací období roku 1990.


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Pithart v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky).
Zákon č. 563/1990 Sb., o rozpočtových pravidlech federace.

2) § 12a až § 12h zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.