Zákon č. 422/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o vyhlásení 19. septembra za pamätný deň Slovenskej republiky

Čiastka 80/1991
Platnosť od 01.11.1991 do31.12.1993
Účinnosť od 01.11.1991 do31.12.1993
Zrušený 241/1993 Z. z.

OBSAH

422

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 25. septembra 1991

o vyhlásení 19. septembra za pamätný deň Slovenskej republiky

Vedomá si historického významu vzniku a vyhlásenia Slovenskej národnej rady ako vrcholného národného orgánu v roku 1848, prvého v novodobých slovenských dejinách, oceňujúc nezastupiteľnosť vplyvu a dosahu tohto činu na ďalšie osudy slovenského národa, uzniesla sa Slovenská národná rada na tomto zákone:


§ 1

19. september, výročie vyhlásenia Slovenskej národnej rady, je pamätným dňom Slovenskej republiky.


§ 2

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené