Vyhláška č. 316/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú sídla a obvody pôsobnosti daňových orgánov

Čiastka 58/1991
Platnosť od 09.08.1991 do31.12.1992
Účinnosť od 01.09.1991 do31.12.1992
Zrušený 640/1992 Zb.

316

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 10. júla 1991,

ktorou sa ustanovujú sídla a obvody pôsobnosti daňových orgánov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 84/1991 Zb. o daňových orgánoch ustanovuje:


§ 1

(1) Ministerstvo financií Slovenskej republiky určuje sídla a obvody pôsobnosti daňových úradov uvedené v prílohe č. 1 tejto vyhlášky.

(2) Ministerstvo financií Slovenskej republiky určuje sídla a obvody pôsobnosti daňových riaditeľstiev uvedené v prílohe č. 2 tejto vyhlášky.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1991.


Minister:

Dančo v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky č. 316/1991 Zb.

Sídla a obvody pôsobnosti daňových úradov v Slovenskej republike podľa územných obvodov okresov, vrátane územného obvodu hl. mesta SR Bratislavy

Hlavné mesto SR Bratislava:

Daňový úrad Bratislava I

územný obvod Obvodného úradu Bratislava I

Daňový úrad Bratislava II

územný obvod Obvodného úradu Bratislava II

Daňový úrad Bratislava III

územný obvod Obvodného úradu Bratislava III

Daňový úrad Bratislava IV

územný obvod Obvodného úradu Bratislava IV

Daňový úrad Bratislava V

územný obvod Obvodného úradu Bratislava V

okres Bratislava-vidiek

Daňový úrad Dunajská Lužná

Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Kalinkovo, Miloslavov, Most pri Bratislave, Rovinka,

Daňový úrad Malacky

Gajary, Jakubov, Kostolište, Kuchyňa, Láb, Malacky, Pernek, Plavecký Štvrtok, Suchohrad, Vysoká pri Morave, Záhorie, Záhorská Ves,

Daňový úrad Modra

Budmerice, Častá, Doľany, Dubová, Jablonec, Modra, Píla, Štefanová, Vištuk,

Daňový úrad Pezinok

Limbach, Pezinok, Slovenský Grob, Svätý Jur, Šenkvice, Viničné, Vinosady,

Daňový úrad Senec

Báhoň, Bernolákovo, Blatné, Čataj, Chorvátsky Grob, Igram, Ivanka pri Dunaji, Kaplná, Malinovo, Senec, Tomášov, Tureň, Veľký Biel, Vlky, Zálesie,

Daňový úrad Stupava

Borinka, Jablonové, Lozorno, Marianka, Stupava, Zohor,

okres Dunajská Streda

Daňový úrad Dunajská Streda

Dolný Bar, Dunajská Streda, Dunajský Klatov, Holice, Horná Potoň, Horné Mýto, Jahodná, Kostolné Kračany, Královičové Kračany, Kútniky, Lúč na Ostrove, Mad, Malé Dvorníky, Michal na Ostrove, Ohrady, Orechová Potoň, Povoda, Trhová Hradská, Veľké Blahovo, Veľké Dvorníky, Vieska, Vydrany,

Daňový úrad Gabčíkovo

Baka, Bodíky, Dobrohošť, Gabčíkovo, Horný Bar, Jurová, Medveďov, Ňarád, Sap, Trstená na Ostrove, Vojka nad Dunajom, Vrakuň,

Daňový úrad Šamorín

Báč, Bellova Ves, Blahová, Blatná na Ostrove, Čakany, Hubice, Hviezdoslavov, Janíky, Kvetoslavov, Lehnice, Macov, Mierovo, Nový Život, Oľdza, Rohovce, Šamorín, Štvrtok na Ostrove, Trnávka, Veľká Paka, Zlaté Klasy,

Daňový úrad Veľký Meder

Baloň, Boheľov, Čiližská Radvaň, Dolný Štál, Kľučovec, Okoč, Padáň, Pataš, Topoľníky, Veľký Meder,

okres Galanta

Daňový úrad Galanta

Čierna Voda, Čierny Brod, Dolné Saliby, Dolný Chotár, Galanta, Gáň, Horné Saliby, Kajal, Košúty, Kráľov Brod, Matúškovo, Mostová, Tomášikovo, Topoľnica, Trstice, Váhovce, Vozokany,

Daňový úrad Sereď

Dolná Streda, Pata, Pusté Sady, Sereď, Šalgočka, Šintava, Šoporňa, Vinohrady nad Váhom, Zemianske Sady,

Daňový úrad Sládkovičovo

Abrahám, Boldog, Hoste, Hrubá Borša, Hrubý Šúr, Hurbanova Ves, Janovce, Jelka, Kostolná pri Dunaji, Kráľová pri Senci, Pusté Úľany, Reca, Sládkovičovo, Veľká Mača, Veľké Úľany, Veľký Grob,

Daňový úrad Šaľa

Diakovce, Dlhá nad Váhom, Kráľová nad Váhom, Neded, Selice, Šaľa, Tešedíkovo, Trnovec nad Váhom, Vlčany, Žihárec,

okres Komárno

Daňový úrad Hurbanovo

Bajč, Dulovce, Hurbanovo, Imeľ, Martovce, Mudroňovo, Nesvady, Pribeta, Svätý Peter,

Daňový úrad Kolárovo

Bodza, Bodzianské Lúky, Brestovec, Číčov, Dedina Mládeže, Klížska Nemá, Kolárovo, Lipové, Okoličná na Ostrove, Sokolce, Tôň, Trávnik, Zemianska Olča,

Daňový úrad Komárno

Čalovec, Iža, Kameničná, Komárno, Patince, Veľké Kosihy, Vrbová nad Váhom, Zlatná na Ostrove,

Daňový úrad Marcelová

Búč, Chotín, Kravany nad Dunajom, Marcelová, Moča, Modrany, Radvaň nad Dunajom, Šrobárová, Virt, Vojnice,

okres Levice

Daňový úrad Levice

Bajka, Beša, Bory, Devičany, Dolná Seč, Dolný Pial, Domadice, Horná Seč, Horný Pial, Hronské Kľačany, Hronské Kosihy, Iňa, Jabloňovce, Kalná nad Hronom, Krškany, Levice, Lok, Ludany, Lula, Mýtne, Nový Tekov, Pečenice, Podlužany, Santovka, Starý Hrádok, Starý Tekov, Tehla, Tekovský Hrádok, Uhliská, Veľký Ďur, Vyšné nad Hronom, Žemliare,

Daňový úrad Šahy

Bielovce, Demandice, Dolné Semerovce, Horné Turovce, Ipeľské Uľany, Ipeľský Sokolec, Kubáňovo, Lontov, Pastovce, Pláštovce, Sazdice, Slatina, Šahy, Tupá, Veľké Turovce, Vyškovce nad Ipľom,

Daňový úrad Tlmače

Bátovce, Brhlovce, Čajkov, Drženice, Hontianske Trsteňany, Kozárovce, Nová Dedina, Pukanec, Rybník, Tlmače, Žemberovce,

Daňový úrad Želiezovce

Čaka, Čatá, Farná, Hontianska Vrbica, Hronovce, Jur nad Hronom, Kukučinov, Kuraľany, Kvetná, Málaš, Malé Ludanice, Nýrovce, Ondrejovce, Plavé Vozokany, Pohronský Ruskov, Šalov, Šarovce, Tekovské Lužany, Turá, Veľké Ludince, Zalaba, Zbrojníky, Želiezovce,

okres Nitra

Daňový úrad Nitra

Alekšince, Báb, Branč, Cabaj-Čápor, Čakajovce, Čechynce, Čeladince, Dolné Obdokovce, Golianovo, Hájske, Horná Kráľová, Hosťová, Hruboňovo, Jarok, Jelenec, Jelšovce, Kapince, Kolíňany, Kostoľany pod Tribečom, Lefantovce, Lehota, Lukáčovce, Malé Zálužie, Malý Cetín, Malý Lapáš, Mojmírovce, Nitra, Nitrianske Hrnčiarovce, Nové Sady, Paňa, Podhorany, Pohranice, Poľný Kesov, Rišňovce, Rumanová, Sládečkovce, Svätoplukovo, Šurianky, Veľká Dolina, Veľké Zálužie, Veľký Cetín, Veľký Lapáš, Vinodol, Výčapy-Opatovce, Zbehy, Žirany,

Daňový úrad Vráble

Čifáre, Chyndice, Klasov, Lúčnica nad Žitavou, Melek, Nevidzany, Nová Ves nad Žitavou, Tajná, Telince, Vráble, Žitavce,

Daňový úrad Zlaté Moravce

Beladice, Čaradice, Červený Hrádok, Čierne Kľačany, Hostie, Hosťovce, Choča, Jedľové Kostoľany, Ladice, Lovce, Machulince, Malé Vozokany, Mankovce, Martin nad Žitavou, Nemčiňany, Neverice, Obyce, Skýcov, Sľažany, Slepčany, Tesárske Mlyňany, Topoľčianky, Velčice, Veľké Vozokany, Vieska nad Žitavou, Volkovce, Zlaté Moravce, Zlatno, Žikava,

okres Nové Zámky

Daňový úrad Gbelce

Belá, Bruty, Gbelce, Ľubá, Mužla, Nová Vieska, Rubáň, Strekov, Svodin, Šarkan,

Daňový úrad Nové Zámky

Andovce, Bánov, Bešeňov, Branovo, Čechy, Dubník, Dvory nad Žitavou, Jásová, Jatov, Kolta, Komoča, Nové Zámky, Palárikovo, Semerovo, Tvrdošovce, Veľké Lovce, Zemné,

Daňový úrad Štúrovo

Bajtava, Bíňa, Chľaba, Kamenica nad Hronom, Kamenín, Kamenný Most, Leľa, Malá nad Hronom, Malé Kosihy, Nána, Pavlová, Salka, Sikenička, Štúrovo,

Daňový úrad Šurany

Bardoňovo, Černík, Dedinka, Dolný Ohaj, Hul, Kmeťovo, Komjatice, Lipová, Maňa, Michal nad Žitavou, Milanovce, Mojzesovo, Podhájska, Pozba, Radava, Rastislavice, Šurany, Trávnica, Úľany nad Žitavou, Vlkas,

okres Senica

Daňový úrad Holíč

Brodské, Gbely, Holíč, Kátov, Kopčany, Letničie, Petrova Ves, Popudlinské Močidľany, Radimov, Trnovec, Unín,

Daňový úrad Myjava

Brestovec, Brezová pod Bradlom, Bukovec, Chvojnica, Jablonka, Košariská, Myjava, Polianka, Poriadie, Priepasné, Rudník, Stará Myjava, Vrbovce,

Daňový úrad Senica

Cerová, Častkov, Dojč, Hlboké, Hradište pod Vrátnom, Jablonica, Koválov, Osuské, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Plavecký Peter, Podbranč, Prietrž, Prievaly, Rohov, Rohožník, Rovensko, Rybky, Senica, Smrdáky, Sobotište, Sološnica, Šajdíkove Humence,

Daňový úrad Skalica

Dubovce, Chropov, Koválovec, Lopašov, Mokrý Háj, Oreské, Prietržka, Radošovce, Skalica, Vrádište,

Daňový úrad Šaštín-Stráže

Bilíkové Humence, Borský Jur, Borský Mikuláš, Čáry, Kuklov, Kúty, Lakšárska Nová Ves, Malé Leváre, Moravský Ján, Sekule, Smolinské, Studienka, Šaštín-Stráže, Štefanov, Veľké Leváre, Závod,

okres Topoľčany

Daňový úrad Bánovce nad Bebravou

Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Cimenná, Čierna Lehota, Dežerice, Dolné Naštice, Dubnička, Dvorec, Haláčovce, Horné Naštice, Chudá Lehota, Krásna Ves, Kšinná, Libichava, Ľutov, Malá Hradná, Malé Hoste, Miezgovce, Nedašovce, Omastinná, Otrhánky, Pečeňany, Podlužany, Pochabany, Pravotice, Prusy, Ruskovce, Rybany, Slatina nad Bebravou, Slatinka nad Bebravou, Šípkov, Šišov, Timoradza, Trebichava, Uhrovec, Uhrovské Podhradie, Veľké Držkovce, Veľké Hoste, Veľké Chlievany, Vysočany, Zlatníky, Žitná-Radiša,

Daňový úrad Nitrianska Blatnica

Ardanovce, Biskupová, Blesovce, Bojná, Hajná Nová Ves, Horné Štitáre, Krtovce, Lipovník, Lužany, Malé Ripňany, Nitrianska Blatnica, Orešany, Radošina, Svrbice, Šalgovce, Veľké Dvorany, Veľké Ripňany, Vozokany,

Daňový úrad Partizánske

Bošany, Hradište, Chynorany, Ješkova Ves, Klátová Nová Ves, Kolačno, Krásno, Livina, Livinské Opatovce, Malé Kršteňany, Nadlice, Nedanovce, Ostratice, Partizánske, Pažiť, Skačany, Turčianky, Veľké Kršteňany, Veľké Uherce, Veľký Klíž, Žabokreky nad Nitrou,

Daňový úrad Topoľčany

Belince, Čeladince, Čermany, Dvorany nad Nitrou, Horné Chlebany, Horné Obdokovce, Hrušovany, Chrabrany, Jacovce, Kamenová, Koniarovce, Kovarce, Krnča, Krušovce, Ludanice, Nemečky, Nitrianska Streda, Norovce, Oponice, Podhradie, Prašice, Praseľany, Rajčany, Solčany, Solčianky, Súlovce, Tesáre, Topoľčany, Tvrdomestice, Urmince, Velušovce, Závada,

okres Trenčín

Daňový úrad Nové Mesto nad Váhom

Beckov, Bošáca, Brunovce, Čachtice, Částkovce, Dolné Srnie, Haluzice, Horná Streda, Hôrka nad Váhom, Hrádok, Kalnica, Kočovce, Lúka, Modrová, Modrovka, Moravské Lieskové, Nová Bošáca, Nová Lehota, Nová Ves nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom, Očkov, Pobedím, Podolie, Potvorice, Považany, Stará Lehota, Trenčianske Bohuslavice, Višňové, Zemianske Podhradie,

Daňový úrad Trenčín

Adamovské Kochanovce, Dolná Súča, Drietoma, Dubodiel, Horná Súča, Horné Srnie, Hrabovka, Chocholná-Velčice, Ivanovce, Kostolná-Zárečie, Krivosud-Bodovka, Melčice-Lieskové, Mnichova Lehota, Nemšová, Opatovce, Selec, Skalka nad Váhom, Soblahov, Svinná, Štvrtok, Trenčianska Turná, Trenčianske Jastrabie, Trenčianske Mitice, Trenčianske Stankovce, Trenčín, Veľká Hradná, Veľké Bierovce, Zamarovce,

Daňový úrad Stará Turá

Bznice pod Javorinou, Hrachovište, Hrašné, Kostolné, Krajné, Lubina, Podkylova, Stará Turá, Vadovce,

Daňový úrad Trenčianske Teplice

Bobot, Dolná Poruba, Horňany, Motešice, Neporadza, Omšenie, Trenčianska Teplá, Trenčianske Teplice,

okres Trnava

Daňový úrad Hlohovec

Bojničky, Bučany, Červeník, Dolné Otrokovce, Dolné Trhovište, Dolné Zelenice, Dvorníky, Hlohovec, Horné Otrokovce, Horné Trhovište, Horné Zelenice, Jalšové, Kľačany, Koplotovce, Leopoldov, Madunice, Malženice, Merašice, Pastuchov, Ratkovce, Sasinkovo, Siladice, Tekolďany, Tepličky, Trakovice, Žlkovce,

Daňový úrad Piešťany

Borovce, Dolný Lopašov, Drahovce, Dubovany, Hubina, Chtelnica, Kočin, Krakovany, Lančár, Moravany nad Váhom, Nižná, Ostrov, Pečeňady, Piešťany, Prašnik, Rokovice, Ratnovce, Sokolovce, Šterusy, Trebatice, Veľké Kostoľany, Veľké Orvište, Veselé, Vrbové,

Daňový úrad Trnava

Bohdanovce nad Trnavou, Borová, Brestovany, Cífer, Dlhá, Dobrá Voda, Dolná Krupá, Dolné Dubové, Dolné Lovčice, Jaslovské Bohunice, Košolná, Križovany nad Dudváhom, Majcichov, Opoj, Pavlice, Radošovce, Ružindol, Slovenská Nová Ves, Suchá nad Parnou, Šelpice, Špačince, Šúrovce, Trnava, Vlčkovce, Voderady, Zavar, Zeleneč,

Daňový úrad Trstín

Biňovce, Boleráz, Buková, Dechtice, Dolné Orešany, Horné Dubové, Horné Orešany, Horná Krupá, Kátlovce, Lošenec, Naháč, Smolenice, Trstín,

okres Banská Bystrica

Daňový úrad Banská Bystrica

Badín, Baláže, Banská Bystrica, Čerin, Dolná Mičiná, Dolný Harmanec, Donovaly, Dúbravica, Harmanec, Hiadeľ, Horná Mičiná, Horné Pršany, Hrochoť, Kordíky, Králiky, Kyncelová, Lučatin, Ľubietová, Medzibrod, Moštenica, Môlča, Motyčky, Nemce, Oravce, Podkonice, Pohronský Bukovec, Poniky, Povrazník, Priechod, Ráztoka, Riečka, Sebedin-Bečov, Selce, Slovenská Ľupča, Staré Hory, Strelníky, Špania Dolina, Tajov, Turecká, Vlkanová,

Daňový úrad Brezno

Bacúch, Beňuš, Braväcovo, Brezno, Brusno, Bystrá, Čierny Balog, Dolná Lehota, Drábsko, Horná Lehota, Hronec, Jarabá, Jesenie, Lom nad Rimavicou, Michalová, Mýto pod Ďumbierom, Nemecká, Osrblie, Podbrezová, Pohronská Polhora, Predajná, Sihla, Valaská,

Daňový úrad Závadka nad Hronom

Heľpa, Pohorelá, Polomka, Šumiac, Telgárt, Valkovňa, Závadka nad Hronom,

okres Čadca

Daňový úrad Čadca

Čadca, Čierne, Klubina, Krásno nad Kysucou, Nová Bystrica, Oščadnica, Radôstka, Raková, Skalité, Stará Bystrica, Svrčinovec, Zákopčie, Zborov nad Bystricou,

Daňový úrad Kysucké Nové Mesto

Dolný Vadičov, Dunajov, Horný Vadičov, Kysucké Nové Mesto, Kysucký Lieskovec, Lodno, Lopušné Pažite, Nesluša, Ochodnica, Povina, Rudina, Rudinka, Rudinská, Snežnica,

Daňový úrad Turzovka

Dlhá nad Kysucou, Klokočov, Korňa, Makov, Olešná, Podvysoká, Staškov, Turzovka, Vysoká nad Kysucou,

okres Dolný Kubín

Daňový úrad Dolný Kubín

Babín, Dlhá nad Oravou, Dolný Kubín, Habovka, Horná Lehota, Hruštín, Chlebnice, Istebné, Jasenová, Kraľovany, Krivá, Leštiny, Lokca, Malatiná, Medzibrodie nad Oravou, Nižná, Oravská Poruba, Oravský Biely Potok, Oravský Podzámok, Osádka, Párnica, Podbiel, Pokrývač, Pribiš, Pucov, Sedliacka Dubová, Vasiľov, Veličná, Vyšný Kubín, Zázrivá, Zuberec, Žaškov,

Daňový úrad Námestovo

Beňadovo, Bobrov, Breza, Brezovica, Čimhová, Hladovka, Klin, Krušetnica, Liesek, Lomná, Mútne, Námestovo, Novoť, Oravská Jasenica, Oravská Lesná, Oravská Polhora, Oravské Veselé, Rabča, Rabčice, Sihelné, Suchá Hora, Štefanov nad Oravou, Trstená, Tvrdošín, Ťapešovo, Vavrečka, Vitanová, Zákamenné, Zabiedovo, Zubrohlava,

okres Liptovský Mikuláš

Daňový úrad Liptovský Hrádok

Hybe, Jamník, Kráľová Lehota, Liptovská Kokava, Liptovský Hrádok, Malužiná, Nižná Boca, Podtureň, Pribylina, Vavrišovo, Važec, Východná, Vyšná Boca,

Daňový úrad Liptovský Mikuláš,

Beňadiková, Bobrovček, Bobrovec, Bobrovník, Bukovina, Demänovská Dolina, Dúbrava, Galovany, Gôtovany, Huty, Jakubovany, Jalovec, Konská, Kvačany, Lazisko, Liptovská Anna, Liptovská Sielnica, Liptovské Behárovce, Liptovské Kľačany, Liptovské Matiašovce, Liptovský Ján, Liptovský Mikuláš, Liptovský Ondrej, Liptovský Trnovec, Ľubeľa, Malatiny, Malé Borové, Partizánska Ľupča, Pavčina Lehota, Pavlova Ves, Prosiek, Smrečany, Svätý Kríž, Trstené, Uhorská Ves, Veľké Borové, Veterná Poruba, Vlachy, Závažná Poruba, Žiar,

Daňový úrad Ružomberok

Bešeňová, Hubová, Ivachnová, Kalameny, Komjatná, Likavka, Liptovská Lúžna, Liptovská Osada, Liptovská Štiavnica, Liptovská Teplá, Liptovské Revúce, Liptovský Michal, Lisková, Ľubochňa, Lúčky, Ludrová, Martinček, Potok, Ružomberok, Sliače, Stankovany, Štiavnička, Švošov, Turík, Valaská Dubová,

okres Lučenec

Daňový úrad Divín

Ábelová, Budiná, Divín, Dobroč, Kotmanová, Lovinobaňa, Mýtna, Píla, Podkriváň, Polichno, Ružiná, Tuhár,

Daňový úrad Fiľakovo

Belina, Biskupice, Buzitka, Čakanovce, Čamovce, Fiľakovo, Fiľakovské Kováče, Holiša, Kalonda, Lipovany, Mučín, Nitra nad Ipľom, Pleš, Prša, Radzovce, Rapovce, Ratka, Šávoľ, Šiatorská Bukovinka, Šíd, Šurice, Trebeľovce, Veľké Dravce,

Daňový úrad Lučenec

Boľkovce, Gregorova Vieska, Halič, Jelšovec, Lehotka, Lentvora, Lučenec, Lupoč, Ľuboreč, Mašková, Nové Hony, Panické Dravce, Pinciná, Podrečany, Praha, Stará Halič, Točnica, Tomášovce, Trenč, Veľká nad Ipľom, Vidiná,

Daňový úrad Poltár

Breznička, Cinobaňa, České Brezovo, Ďubákovo, Hradište, Kalinovo, Kokava nad Rimavicou, Krná, Látky, Málinec, Mládzovo, Ozdín, Poltár, Rovňany, Šoltýska, Uhorské, Veľká Ves,

okres Martin

Daňový úrad Martin

Belá-Dulice, Benice, Blatnica, Bystrička, Diaková, Dolný Kalník, Dražkovce, Ďanová, Folkušová, Horný Kalník, Karlova, Kláštor pod Znievom, Konské, Košťany nad Turcom, Krpeľany, Laskár, Ležiachov, Lipovec, Martin, Necpaly, Nolčovo, Podhradie, Príbovce, Rakovo, Ratkovo, Sklabinský Podzámok, Sklabiňa, Slovany, Socovce, Sučany, Šútovo, Trebostovo, Trnovo, Turany, Turčianska Štiavnička, Turčianske Jaseno, Turčianske Kľačany, Turčiansky Ďur, Turčiansky Peter, Valča, Valentová, Vrícko, Vrútky, Záborie, Žabokreky,

Daňový úrad Turčianske Teplice

Abramová, Blažovce, Bodorová, Borcová, Briežtie, Budiš, Čremošné, Dubové, Dvorec, Háj, Horná Štubňa, Ivančiná, Jasenovo, Jazernica, Kaľamenová, Liešno, Malý Čepčín, Moškovec, Mošovce, Ondrášová, Polerieka, Rakša, Rudno, Sklené, Slovenské Pravno, Turček, Turčianske Teplice, Veľký Čepčín,

okres Považská Bystrica

Daňový úrad Dubnica nad Váhom

Dubnica nad Váhom, Nová Dubnica,

Daňový úrad Ilava

Bolešov, Borčice, Červený Kameň, Dulov, Horná Poruba, Ilava, Kameničany, Košeca, Košecké Podhradie, Krivoklát, Ladce, Mikušovce, Pruské, Sedmerovec, Slávnica, Tuchyňa, Vršatské Podhradie, Zliechov,

Daňový úrad Považská Bystrica

Bodina, Brvnište, Čelkova Lehota, Dolná Mariková, Domaniža, Ďurďové, Hatné, Horná Mariková, Jasenica, Klieština, Kostolec, Lieskov, Malé Lednice, Papradno, Plevník-Drienové, Považská Bystrica, Prečin, Pružina, Sádočné, Slopná, Stupné, Sverepec, Udiča, Vrchteplá, Záskalie,

Daňový úrad Púchov

Beluša, Dohňany, Dolná Breznica, Dolné Kočkovce, Horná Breznica, Horovce, Kvašov, Lazy pod Makytou, Lednica, Lednické Rovne, Lúky, Lysá pod Makytou, Mestečko, Mojtín, Nimnica, Púchov, Streženice, Vydrná, Visolaje, Záriečie, Zubák,

okres Prievidza

Daňový úrad Handlová

Handlová, Chrenovec, Jalovec, Lipník, Malá Čausa, Ráztočno, Veľká Čausa,

Daňový úrad Nitrianske Pravno

Chvojnica, Klačno, Lazany, Malinová, Nedožery-Brezany, Nitrianske Pravno, Poluvsie, Poruba, Pravenec, Tužina,

Daňový úrad Nováky

Bystričany, Čavoj, Čereňany, Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou, Dlžín, Dolné Vestenice, Horná Ves, Horné Vestenice, Kamenec pod Vtáčnikom, Kostolná Ves, Lehota pod Vtáčnikom, Liešťany, Nevidzany, Nitrianske Rudno, Nitrianske Sučany, Nitrica, Nováky, Osľany, Podhradie, Radobica, Rudnianska Lehota, Seč, Temeš, Valaská Belá, Zemianske Kostoľany,

Daňový úrad Prievidza

Bojnice, Cígeľ, Kanianka, Kocurany, Koš, Opatovce nad Nitrou, Prievidza, Sebedražie, Šutovce,

okres Rimavská Sobota

Daňový úrad Hnúšťa

Babinec, Hnúšťa, Hrlica, Hrušovo, Klenovec, Kraskovo, Krokava, Kyjatice, Lehota nad Rimavicou, Lukovištia, Ploské, Poproč, Potok, Ratková, Ratkovská Lehota, Ratkovská Suchá, Ratkovské Bystré, Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo, Rimavské Zalužany, Rovné, Rybník, Sása, Tisovec,

Daňový úrad Jesenské

Belin, Blhovce, Bottovo, Čakov, Čierny Potok, Číž, Drňa, Dubno, Dubovec, Gemerček, Gemerské Dechtáre, Gemerský Jablonec, Gortva, Hajnačka, Hodejov, Hodejovec, Hostice, Jesenské, Jestice, Konrádovce, Martinová, Nová Bašta, Orávka, Petrovce, Stará Bašta, Studená, Sútor, Šimonovce, Širkovce, Tachty, Večelkov,

Daňový úrad Rimavská Sobota

Bátka, Budikovany, Černičany, Dolné Zahorany, Dražice, Drienčany, Dulovo, Horné Zahorany, Hostišovce, Hrachovo, Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske Zalužany, Husiná, Kociha, Kružno, Lipovec, Nižný Skalník, Ožďany, Padarovce, Pavlovce, Radnovce, Rakytník, Rimavská Sobota, Rimavské Janovce, Selce, Slizké, Sušany, Španie Pole, Teplý Vrch, Tomášovce, Uzovská Panica, Veľké Teriakovce, Velký Blh, Vieska nad Blhom, Vyšný Skalník, Zacharovce, Žip,

Daňový úrad Tornaľa

Abovce, Barca, Bretka, Držkovce, Figa, Gemer, Gemerská Panica, Gemerská Ves, Gemerské Michalovce, Hubovo, Chanava, Chrámec, Chvalová, Ivanice, Janice, Kaloša, Kesovce, Kráľ, Lenartovce, Lenka, Levkuška, Neporadza, Otročok, Polina, Rašice, Riečka, Rimavská Seč, Rumince, Skeréšovo, Stránska, Strelnica, Štrkovec, Tornala, Valice, Včelince, Višňové, Vlkyňa, Vyšné Valice, Zádor, Žiar,

okres Veľký Krtíš

Daňový úrad Bušince

Bušince, Čeláre, Dolná Strehová, Glabušovce, Kiárov, Kováčovce, Ľuboriečka, Malé Zlievce, Muľa, Olováry, Veľké Zlievce, Vieska, Vrbovka, Zombor,

Daňový úrad Veľký Krtíš

Brusník, Červeňany, Dačov Lom, Dolné Plachtince, Dolné Strháre, Horná Strehová, Horné Plachtince, Horné Strháre, Chrťany, Modrý Kameň, Nová Ves, Obeckov, Pôtor, Pravica, Príbelce, Príboj, Senné, Sklabiná, Slovenské Kľačany, Stredné Plachtince, Sucháň, Suché Brezovo, Šuľa, Veľký Krtíš, Veľký Lom, Záhorce, Závada, Želovce,

Daňový úrad Vinica

Balog nad Ipľom, Bátorova, Čebovce, Čelovce, Dolinka, Ďurkovce, Hrušov, Chrastince, Ipeľské Predmostie, Kamenné Kosihy, Kleňany, Koláre, Kosihovce, Kosihy nad Ipľom, Lesenice, Malá Čalomia, Nenince, Opatovská Nová Ves, Opava, Sečianky, Seľany, Slovenské Ďarmoty, Širakov, Trebušovce, Veľká Čalomia, Veľká Ves nad Ipľom, Vinica,

okres Zvolen

Daňový úrad Detva

Detva, Detvianska Huta, Horný Tisovník, Hriňová, Klokoč, Kriváň, Slatinské Lazy, Stará Huta, Stožok, Vígľašská Huta-Kalinka,

Daňový úrad Krupina

Bzovík, Cerovo, Čabrodský Vrbovok, Čekovce, Devičie, Dolné Mladonice, Dolný Badín, Domaníky, Drážovce, Drienovo, Dudince, Hontianske Moravce, Hontianske Nemce, Hontianske Tesáre, Horné Mladonice, Horný Badín, Jalšovník, Kozí Vrbovok, Kráľovce-Krnišo, Krupina, Lackov, Ladzany, Lišov, Litava, Medovardze, Rykynčice, Sebechleby, Selce, Senohrad, Sudince, Súdovce, Terany, Trpín, Uňatín, Zemiansky Vrbovok, Žibritov,

Daňový úrad Zvolen

Babiná, Bacúrov, Breziny, Budča, Bzovská Lehotka, Dobrá Niva, Dubové, Dúbravy, Hronská Breznica, Kováčová, Lešť, Lieskovec, Lukavica, Michalková, Očová, Ostrá Lúka, Pliešovce, Podzámčok, Sása, Sielnica, Sliač, Tŕnie, Turová, Víglaš, Zvolen, Zvolenská Slatina, Železná Breznica,

okres Žiar nad Hronom

Daňový úrad Banská Štiavnica

Antol, Badaň, Banská Belá, Banská Štiavnica, Banský Studenec, Beluj, Dekyš, Ilja, Kozelník, Močiar, Počúvadlo, Podhorie, Prenčov, Štiavnicke Bane, Vysoká,

Daňový úrad Kremnica

Bartošová Lehôtka, Dolná Ves, Ihráč, Jastrabá, Kopernica, Kremnica, Kunešov, Nevoľné,

Daňový úrad Nová Baňa

Hronský Beňadik, Malá Lehota, Nová Baňa, Rudno nad Hronom, Tekovské Breznica, Tekovské Nemce, Veľká Lehota,

Daňový úrad Žarnovica

Hodruša-Hámre, Horné Hámre, Hrabičov, Kľak, Ostrý Grúň, Píla, Veľké Pole, Voznica, Vyhne, Žarnovica, Župkov,

Daňový úrad Žiar nad Hronom

Bzenica, Dolná Trnávka, Dolná Ždaňa, Hliník nad Hronom, Horná Ždaňa, Hronská Dúbrava, Janova Lehota, Kosorín, Lehôtka pod Brehmi, Lovča, Lovčica-Trubín, Piteľová, Prestavlky, Prochot, Repište, Sklené Teplice, Slaská, Stará Kremnička, Trnavá Hora, Žiar nad Hronom,

okres Žilina

Daňový úrad Bytča

Bytča, Hvozdnica, Jablonové, Kolárovice, Kotešová, Maršová, Petrovice, Predmier, Súľov-Hradná, Štiavnik, Veľké Rovné,

Daňový úrad Rajec

Čičmany, Ďurčiná, Fačkov, Jasenové, Kamenná Poruba, Kľače, Konská, Kunerad, Malá Čierna, Rajec, Rajecká Lesná, Rajecké Teplice, Stránske, Veľká Čierna, Zbyňov,

Daňový úrad Varín

Belá, Dolná Tižina, Gbeľany, Horná Tižina, Kotrčiná Lúčka, Krasňany, Lutiše, Lysica, Mojš, Nededza, Nezbudská Lúčka, Stráža, Terchová, Varín,

Daňový úrad Žilina

Babkov, Bitarová, Brezany, Divina, Divinka, Dlhé Pole, Dolný Hričov, Horný Hričov, Hôrky, Hričovské Podhradie, Lietava, Letavská Lúčka, Lietavská Svinná, Ovčiarsko, Paštiná Závada, Peklina, Podhorie, Porúbka, Rosina, Stráňavy, Strečno, Svederník, Teplička nad Váhom, Turie, Višňové, Žilina,

Košice – mesto

Daňový úrad Košice I

územný obvod Obvodného úradu Košice I

Daňový úrad Košice II

územný obvod Obvodného úradu Košice II

Daňový úrad Košice III

územný obvod Obvodného úradu Košice III

Daňový úrad Košice IV

územný obvod Obvodného úradu Košice IV

Daňový úrad Košice V

územný obvod Obvodného úradu Košice V

okres Bardejov

Daňový úrad Bardejov

Andrejová, Bardejov, Becherov, Beloveža, Bogliarka, Brezovka, Cigelka, Dubiné, Gaboltov, Gerlachov, Hažlín, Hervartov, Hrabovec, Hrabské, Hutka, Chmeľová, Jedlinka, Kľušov, Kochanovce, Komárov, Krivé, Kríže, Kružlov, Kurov, Lenartov, Lipová, Livov, Livovská Huta, Lukavica, Lukov, Malcov, Mikulášová, Mokroluh, Nižná Polianka, Nižná Voľa, Nižný Tvarožec, Olšavce, Ondavka, Ortuťová, Petrová, Poliakovce, Regetovka, Rešov, Richvald, Rokytov, Smilno, Snakov, Stebnická Huta, Stebník, Sveržov, Šarišské Čierne, Šašová, Šiba, Tarnov, Vaniškovce, Varadka, Vyšná Polianka, Vyšná Voľa, Vyšný Tvarožec, Zborov, Zlaté,

Daňový úrad Giraltovce

Brezov, Giraltovce, Hankovce, Harhaj, Kalnište, Kobylince, Kožany, Kračúnovce, Kučín, Kuková, Kurima, Lascov, Lúčka, Lužany pri Topli, Marhaň, Mičákovce, Nemcovce, Porúbka, Vyšný Kručov, Železník, Želmanovce-Dukovce,

Daňový úrad Raslavice

Abrahámovce, Bartošovce, Buclovany, Fričkovce, Hertnik, Janovce, Kobyly, Koprivnica, Lopuchov, Osikov, Raslavice, Stuľany, Tročany,

okres Humenné

Daňový úrad Humenné

Adidovce, Baškovce, Brekov, Brestov, Černina, Dedačov, Gruzovce, Hankovce, Hažin nad Cirochou, Hrubov, Hudcovce, Humenné, Chlmec, Jabloň, Jankovce, Jasenov, Kamenica nad Cirochou, Kamienka, Karná, Kochanovce, Koškovce, Lieskovec, Lukačovce, Ľubiša, Maškovce, Modrá nad Cirochou, Myslina, Nechválová Polianka, Nižná Jablonka, Nižné Ladičkovce, Ohradzany, Papín, Porúbka, Ptičie, Rokytov pri Humennom, Rovné, Slovenská Volová, Slovenské Krivé, Sopkovce, Topoľovka, Turcovce, Udavské, Valaškovce, Veľopolie, Víťazovce, Vyšná Jablonka, Vyšné Ladičkovce, Vyšný Hrušov, Závadka, Zbudské Dlhé, Zubné,

Daňový úrad Medzilaborce

Brestov nad Laborcom, Čabalovce, Čabiny, Čertižné, Habura, Hrabovec nad Laborcom, Kalinov, Krásny Brod, Medzilaborce, Ňagov, Oľka, Olšinkov, Palota, Radvaň nad Laborcom, Repejov, Rokytovce, Roškovce, Slukov, Svetlice, Valentovce, Volica, Výrava, Zbojné, Zbudská Belá,

Daňový úrad Snina

Belá nad Cirochou, Brezovec, Čukalovce, Dlhé nad Cirochou, Dúbrava, Hostovice, Hrabová Roztoka, Jalová, Kalná Roztoka, Klenová, Kolbasov, Kolonica, Ladomirov, Michajlov, Nová Sedlica, Osadné, Parihuzovce, Pčoliné, Pichne, Príslop, Rumína, Ruská Volová, Ruský Potok, Snina, Stakčín, Stakčínska Roztoka, Strihovce, Šmigovec, Topoľa, Ubľa, Ulič, Uličské Krivé, Zboj, Zemplínske Hámre,

okres Košice-vidiek

Daňový úrad Bidovce

Bačkovík, Bidovce, Boliarov, Čakanovce, Ďurďošík, Ďurkov, Herľany, Kecerovce, Kecerovský Lipovec, Košický Klečenov, Mudrovce, Nižná Kamenica, Opiná, Rankovce, Ruskov, Svinica, Tršťany, Vyšná Kamenica,

Daňový úrad Čaňa

Čaňa, Geča, Gyňov, Kokšov-Bakša, Nižná Myšľa, Skároš, Trstené pri Hornáde, Valaliky, Vyšná Myšľa, Ždaňa,

Daňový úrad Košice-vidiek

Baška, Belža, Beniakovce, Blažice, Bočiar, Bohdanovce, Budimír, Bukovec, Bunetice, Čižatice, Družstevná pri Hornáde, Haniska, Hodkovce, Hrašovík, Hýľov, Chrastné, Kalša, Kechnec, Košická Belá, Košická Polianka, Košické Olšany, Kráľovce, Kysak, Malá Ida, Malá Lodina, Nižná Hutka, Nižný Čaj, Nižný Klatov, Nová Polhora, Nový Salaš, Obišovce, Olšovany, Opátka, Ploské, Rákoš, Rozhanovce, Sady nad Torysou, Seňa, Slančík, Slanec, Slanská Huta, Slanské Nové Mesto, Sokoľ, Sokoľany, Šemša, Trebejov, Vajkovce, Veľká Ida, Veľká Lodina, Vtáčkovce, Vyšná Hutka, Vyšný Čaj, Vyšný Klatov, Zlatá Idka,

Daňový úrad Medzev

Jasov, Medzev, Nováčany, Poproč, Rudník, Štós,

Daňový úrad Moldava nad Bodvou

Buzica, Cestice, Čečejovce, Debraď, Drienovec, Dvorníky-Včeláre, Hačava, Háj, Hosťovce, Janík, Komárovce, Mokrance, Moldava nad Bodvou, Nižný Lanec, Nová Bodva, Páňovce, Perín-Chým, Péder, Rešica, Turňa nad Bodvou, Vyšný Lanec, Zádiel, Žarnov,

okres Michalovce

Daňový úrad Michalovce

Budkovce, Čečehov, Dúbravka, Hatalov, Hažín, Hnojné, Iňačovce, Jastrabie pri Michalovciach, Jovsa, Kaluža, Klokočov, Krásnovce, Kusín, Lastomír, Laškovce, Lesné, Lúčky, Malé Raškovce, Michalovce, Naciná Ves, Oreské, Petrovce nad Laborcom, Poruba pod Vihorlatom, Pozdišovce, Pusté Čemerné, Slavkovce, Sliepkovce, Staré, Strážske, Suché, Šamudovce, Trnava pri Laborci, Vinné, Voľa, Vrbnica, Zalužice, Zbudza, Zemplínska Široká, Zemplínske Kopčany, Žbince,

Daňový úrad Pavlovce

Bajany, Palín, Pavlovce, Senné, Stretava, Stretavka, Vysoká nad Uhom,

Daňový úrad Sobrance

Baškovce, Beňatina, Bežovce, Blatná Polianka, Blatné Remety, Blatné Revištia, Bunkovce, Fekišovce, Hlivištia, Horňa, Husák, Choňkovce, Inovce, Jasenov, Jenkovce, Kolibabovce, Koňuš, Koromla, Krčava, Kristy, Lekárovce, Nižná Rybnica, Nižné Nemecké, Orechová, Ostrov, Petrovce, Pinkovce, Podhoroď, Porostov, Porúbka, Priekopa, Remetské Hámre, Ruská Bystrá, Ruskovce, Ruský Hrabovec, Sejkov, Sobrance, Svätuš, Tašuľa, Tibava, Úbrež, Veľké Revištia, Vojnatina, Vyšná Rybnica, Vyšné Nemecké, Vyšné Remety, Záhor, Závadka,

Daňový úrad Trhovište

Bánovce nad Ondavou, Bracovce, Falkušovce, Horovce, Kačanov, Ložin, Malčice, Markovce, Moravany, Petrikovce, Rakovec nad Ondavou, Tušická Nová Ves, Trhovište, Tušice,

okres Poprad

Daňový úrad Kežmarok

Abrahámovce, Bušovce, Holumnica, Hradisko, Huncovce, Ihľany, Jurské, Kežmarok, Krížová Ves, Lendak, Mlynčeky, Podhorany, Rakúsy, Slovenská Ves, Spišská Belá, Stráne pod Tatrami, Toporec, Tvarožná, Veľká Lomnica, Vlková, Vlkovce, Vojňany, Vrbov, Výborná, Žakovce,

Daňový úrad Poprad

Gánovce, Hozelec, Hôrka, Hranovnica, Jánovce, Kravany, Mlynica, Poprad, Spišská Teplica, Spišské Bystré, Spišský Štiavnik, Švábovce, Veľký Slavkov, Vernár, Vikartovce, Vydrník,

Daňový úrad Spišská Stará Ves

Červený Kláštor, Havka, Jezersko, Lechnica, Lysá nad Dunajcom, Majere, Malá Franková, Matiašovce, Osturňa, Reľov, Spišská Stará Ves, Spišské Hanušovce, Veľká Franková, Zálesie,

Daňový úrad Starý Smokovec

Gerlachov, Javorina, Nová Lesná, Stará Lesná, Starý Smokovec, Štôla, Ždiar,

Daňový úrad Svit

Batizovce, Liptovská Teplička, Lučivná, Mengusovce, Svit, Štrba, Šuňava,

okres Prešov

Daňový úrad Drienov

Abranovce, Brestov, Bretejovce, Drienov, Drienovská Nová Ves, Janovník, Kendice, Kokošovce, Lemešany, Lesíček, Ličartovce, Lučiná, Mirkovce, Petrovany, Seniakovce, Šarišské Bohdanovce, Tuhrina, Varhaňovce, Žehňa,

Daňový úrad Chminianska Nová Ves

Bertotovce, Fričovce, Hendrichovce, Hrabkov, Chmiňany, Chminianska Nová Ves, Chminianske Jakubovany, Kojatice, Križovany, Lačnov, Lažany, Lipovce, Ondrášovce, Ovčie, Svinia, Šindliar, Široké, Štefanovce, Víťaz, Župčany,

Daňový úrad Lipany

Bajerovce, Brezovica, Brezovička, Dubovica, Ďačov, Kamenica, Krásna Lúka, Krivany, Lipany, Lúčka, Milpoš, Nižný Slavkov, Olšov, Poloma, Rožkovany, Šarišské Dravce, Tichý Potok, Torysa, Vysoká,

Daňový úrad Prešov

Babin Potok, Bajerov, Brežany, Bzenov, Čelovce, Červenice, Demjata, Dulova Ves, Fintice, Fulianka, Gregorovce, Haniska, Chmelov, Chmelovec, Janov, Kapušany, Klenov, Kvačany, Lada, Lipníky, Ľubotice, Ľubovec, Malý Šariš, Miklušovce, Nemcovce, Okružná, Podhorany, Podhradík, Prešov, Proč, Pušovce, Radatice, Rokycany, Ruská Nová Ves, Sedlice, Suchá Dolina, Šarišská Poruba, Šarišská Trstená, Teriakovce, Trnkov, Tulčík, Veľký Šariš, Vyšná Šebastová, Záborské, Záhradné, Zlatá Baňa, Žipov,

Daňový úrad Sabinov

Bodovce, Červená Voda, Červenica pri Sabinove, Daletice, Drienica, Geraltov, Hanigovce, Hermanovce, Hradisko, Hubošovce, Jakovany, Jakubova Voľa, Jakubovany, Jarovnice, -utina, Malý Slivník, Mošurov, Olejnikov, Ostrovany, Pečovská Nová Ves, Ratvaj, Ražňany, Renčišov, Sabinov, Šarišské Michaľany, Šarišské Sokolovce, Terňa, Uzovce, Uzovské Pekľany, Uzovský Šalgov, Veľký Slivník, Závadka, Žatkovce,

okres Rožňava

Daňový úrad Dobšiná

Brdárka, Čierna Lehota, Dedinky, Dobšiná, Gočovo, Hanková, Henckovce, Kobeliarovo, Kocelovce, Markuška, Nižná Slaná, Ochtiná, Petrovo, Rejdová, Rochovce, Roštár, Slavoška, Slavošovce, Stratená, Vlachovo, Vyšná Slaná,

Daňový úrad Revúca

Gemerské Teplice, Gemerský Sad, Chyžné, Jelšava, Kameňany, Ľubeník, Magnezitovce, Muráň, Muránska Dlhá Lúka, Muránska Huta, Muránska Lehota, Muránska Zdychava, Nandraž, Prihradzany, Rákoš, Revúca, Revúcka Lehota, Sirk, Šivetice, Turčok,

Daňový úrad Rožňava

Ardovo, Betliar, Bohuňovo, Bôrka, Brzotín, Čoltovo, Čučma, Dlhá Ves, Drnava, Gemerská Hôrka, Gemerská Poloma, Gočaltovo, Honce, Hrhov, Hrušov, Hucín, Jablonov nad Turňou, Jovice, Kečovo, Kováčovo, Krásnohorská Dlhá Lúka, Krásnohorské Podhradie, Kružná, Kunova Teplica, Licince, Lipovník, Lúčka, Meliata, Pača, Paškova, Plešivec, Rakovnica, Rozložná, Rožňava, Rožňavské Bystré, Rudná, Silica, Silická Brezová, Silická Jablonica, Slavec, Štitnik,

okres Spišská Nová Ves

Daňový úrad Gelnica

Gelnica, Helcmanovce, Jaklovce, Kojšov, Margecany, Mníšek nad Hnilcom, Prakovce, Smolnická Huta, Smolník, Stará Voda, Švedlár, Úhorná, Veľký Folkmár, Žakarovce,

Daňový úrad Krompachy

Bystrany, Hrišovce, Kaľava, Kluknava, Kolinovce, Krompachy, Olcnava, Olšavka, Richnava, Slatvina, Slovinky, Spišské Vlachy, Vojkovce, Žehra,

Daňový úrad Levoča

Baldovce, Beharovce, Bijacovce, Brutovce, Buglovce, Dlhé Stráže, Doľany, Dúbrava, Granč-Petrovce, Harakovce, Jablonov, Katúň, Klčov, Kurimany, Levoča, Lúčka, Nemešany, Nižné Repaše, Olšavica, Ordzoviany, Pavľany, Poľanovce, Pongrácovce, Spišské Podhradie, Spišský Hrhov, Studenec, Torysky, Úloža, Vyšné Repaše, Vyšný Slavkov,

Daňový úrad Spišská Nová Ves

Arnutovce, Betlanovce, Danišovce, Domaňovce, Dravce, Harichovce, Henclová, Hincovce, Hnilčík, Hnilec, Hrabušice, Chrásť nad Hornádom, Iljašovce, Jamník, Letanovce, Lieskovany, Markušovce, Matejovce, Mlynky, Nálepkovo, Odorín, Poráč, Rudňany, Smižany, Spišská Nová Ves, Spišské Tomašovce, Spišský Hrušov, Spišský Štvrtok, Teplička, Vítkovce, Závadka,

okres Stará Ľubovňa

Daňový úrad Plaveč

Čirč, Ďurková, Hajtovka, Hromoš, Kyjov, Legnava, Ľubotín, Malý Lipník, Matysová, Obručné, Orlov, Plaveč, Plavnica, Pusté Pole, Ruská Voľa, Starina, Sulin, Šambron, Šarišské Jastrabie, Údol, Vyslanka,

Daňový úrad Podolínec

Forbasy, Haligovce, Hniezdne, Kamienka, Lacková, Lesnica, Lomnička, Nižné Ružbachy, Podolínec, Stráňany, Veľká Lesná, Veľký Lipník, Vyšné Ružbachy,

Daňový úrad Stará Ľubovňa

Hraničné, Chmelnica, Jakubovany, Jarabina, Kolačkov, Kremná, Litmanová, Mníšek nad Popradom, Nová Ľubovňa, Stará Ľubovňa,

okres Svidník

Daňový úrad Stropkov

Baňa, Breznica, Breznička, Brusnica, Bukovce, Bystrá, Bžany, Duplín, Gribov, Havaj, Chotča, Jakušovce, Kolbovce, Korunková, Kožuchovce, Krišlovce, Krušinec, Lomné, Makovce, Malá Poľana, Miková, Miňovce, Mrázovce, Nižná Olšava, Oľšavka, Potôčky, Potoky, Ruský Kručov, Solník, Staškovce, Stropkov, Šandal, Tisinec, Tokajík, Turany nad Ondavou, Varechovce, Veľkrop, Vislava, Vladiča, Vojtovce, Vyškovce, Vyšná Olšava, Vyšný Hrabovec,

Daňový úrad Svidník

Belejovce, Beňadikovce, Bodružal, Cernina, Cigla, Dlhoňa, Dobroslava, Dubová, Fijaš, Havranec, Hrabovčík, Hunkovce, Jurkova Voľa, Kapišová, Kečkovce, Korejovce, Krajná Bystrá, Krajná Poľana, Krajná Porúbka, Krajné Čierno, Kružlová, Kurimka, Ladomirova, Matovce, Medvedie, Mestisko, Miroľa, Mlynárovce, Nižná Jedľová, Nižná Pisaná, Nižný Komárnik, Nižný Mirošov, Nižný Orlík, Nová Polianka, Okrúhle, Príkra, Pstriná, Radoma, Rakovčík, Rovné, Roztoky, Soboš, Stročin, Svidnička, Svidník, Šarbov, Šarišský Štiavnik, Šemetkovce, Štefurov, Vagrinec, Valkovce, Vápeník, Vyšná Jedľová, Vyšná Pisaná, Vyšný Komárnik, Vyšný Mirošov, Vyšný Orlík,

okres Trebišov

Daňový úrad Kráľovský Chlmec

Bačka, Bara, Bieľ, Boľ, Borša, Boťany, Černochov, Čierna, Čierna nad Tisou, Dobrá, Klin nad Bodrogom, Kráľovský Chlmec, Ladmovce, Leles, Malé Trakany, Malý Horeš, Malý Kamenec, Poľany, Príbeník, Rad, Soľnička, Somotor, Strážne, Streda nad Bodrogom, Svätá Mária, Svätuše, Svinice, Veľké Trakany, Veľký Horeš, Veľký Kamenec, Viničky, Vojka, Zatín, Zemplín,

Daňový úrad Sečovce

Bačkov, Dargov, Dvorianky, Hriadky, Kravany, Malé Ozorovce, Parchovany, Sečovce, Stankovce, Trnávka, Veľké Ozorovce, Višňov, Zbehňov, Zemplínska Teplica,

Daňový úrad Trebišov

Brehov, Brezina, Bišta, Cejkov, Čelovce, Čerhov, Egreš, Hraň, Hrčel, Kašov, Kazimír, Kožuchov, Kuzmice, Kysta, Lastovce, Luhyňa, Malá Tŕňa, Michaľany, Nižný Žipov, Novosad, Nový Ruskov, Plechotice, Sirník, Slivník, Slovenské Nové Mesto, Stanče, Trebišov, Veľaty, Veľká Tŕňa, Vojčice, Zemplínska Nová Ves, Zemplínske Hradište, Zemplínske Jastrabie, Zemplínsky Branč,

Daňový úrad Veľké Kapušany

Beša, Budince, Čičarovce, Čierne Pole, Drahňov, Ižkovce, Kapušianske Kľačany, Krišovská Liesková, Maťovské Vojkovce, Oborín, Ptrukša, Ruská, Veľké Kapušany, Veľké Raškovce, Veľké Slemence, Vojany,

okres Vranov nad Topľou

Daňový úrad Hanušovce nad Topľou

Babie, Bystré, Čierne nad Topľou, Detrik, Ďurďoš, Hanušovce nad Topľou, Hermanovce nad Topľou, Matiaška, Nedzianky, Pavlovce, Petkovce, Petrovce, Prosačov, Radvance, Remeniny, Ruská Voľa, Skrabské, Vavrinec, Vlača, Vyšný Žipov, Zlatník,

Daňový úrad Tovarné

Benkovce, Dlhé Klčovo, Ďapalovce, Giglovce, Girovce, Holčikovce, Jasenovce, Kladzany, Košárovce, Kučín, Kvakovce, Majerovce, Malá Domaša, Nižná Sitnica, Nižný Hrušov, Nová Kelča, Ondavské Matiášovce, Pakostov, Piskorovce, Poša, Prituľany, Rafajovce, Rohožník, Ruská Kajňa, Ruská Poruba, Ruský Kazimir, Sedliska, Slovenská Kajňa, Štefanovce, Tovarnianska Polianka, Tovarné, Vyšná Sitnica, Závada, Žalobín,

Daňový úrad Vranov nad Topľou

Banské, Cabov, Čaklov, Čičava, Davidov, Hlinné, Jastrabie nad Topľou, Juskova Voľa, Kamenná Poruba, Komárany, Merník, Michalok, Nižný Hrabovec, Nižný Kručov, Rudlov, Sačurov, Sečovská Polianka, Soľ, Vechec, Vranov nad Topľou, Zámutov.

Príloha č. 2 vyhlášky č. 316/1991 Zb.

Sídla a obvody pôsobnosti daňových riaditeľstiev

1. Daňové riaditeľstvo Bratislava so sídlom v Bratislave

Obvod pôsobnosti daňového riaditeľstva tvoria obvody pôsobnosti týchto daňových úradov: Bratislava I – V (územný obvod okresu Bratislava-mesto); Malacky, Stupava, Pezinok, Modra, Dunajská Lužná, Senec (územný obvod okresu Bratislava-vidiek);

2. Daňové riaditeľstvo Trnava so sídlom v Trnave

Obvod pôsobnosti daňového riaditeľstva tvoria obvody pôsobnosti týchto daňových úradov: Senica, Holíč, Myjava, Skalica, Šaštín-Stráže (územný obvod okresu Senica); Dunajská Streda, Veľký Meder, Gabčíkovo, Šamorín (územný obvod okresu Dunajská Streda); Trnava, Piešťany, Hlohovec, Trstín (územný obvod okresu Trnava); Galanta, Sereď, Sládkovičovo, Šaľa (územný obvod okresu Galanta); Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Trenčianske Teplice, Stará Turá (územný obvod okresu Trenčín);

3. Daňové riaditeľstvo Nitra so sídlom v Nitre

Obvod pôsobnosti daňového riaditeľstva tvoria obvody pôsobnosti týchto daňových úradov: Nitra, Zlaté Moravce, Vráble (územný obvod okresu Nitra); Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Nitrianska Blatnica, Partizánske (územný obvod okresu Topoľčany); Nové Zámky, Štúrovo, Gbelce, Šurany (územný obvod okresu Nové Zámky); Komárno, Hurbanovo, Kolárovo, Marcelová (územný obvod okresu Komárno); Levice, Šahy, Tlmače, Želiezovce (územný obvod okresu Levice);

4. Daňové riaditeľstvo Žilina so sídlom v Žiline

Obvod pôsobnosti daňového riaditeľstva tvoria obvody pôsobnosti týchto daňových úradov: Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok, Ružomberok (územný obvod okresu Liptovský Mikuláš); Dolný Kubín, Námestovo (územný obvod okresu Dolný Kubín); Žilina, Varín, Rajec, Bytča (územný obvod okresu Žilina); Čadca, Kysucké Nové Mesto, Turzovka (územný obvod okresu Čadca); Martin, Turčianske Teplice, (územný obvod okresu Martin); Považská Bystrica, Púchov, Ilava, Dubnica nad Váhom (územný obvod okresu Považská Bystrica);

5. Daňové riaditeľstvo Banská Bystrica so sídlom v Banskej Bystrici

Obvod pôsobnosti daňového riaditeľstva tvoria obvody pôsobnosti týchto daňových úradov: Zvolen, Krupina, Detva (územný obvod okresu Zvolen); Banská Bystrica, Brezno, Závadka nad Hronom (územný obvod okresu Banská Bystrica); Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Nová Baňa, Kremnica, Žarnovica (územný obvod okresu Žiar nad Hronom); Veľký Krtíš, Vinica, Bušince (územný obvod okresu Veľký Krtíš); Lučenec, Fiľakovo, Poltár, Divín (územný obvod okresu Lučenec); Rimavská Sobota, Tornaľa, Hnúšťa, Jesenské (územný obvod okresu Rimavská Sobota); Prievidza, Handlová, Nováky, Nitrianske Pravno (územný obvod okresu Prievidza);

6. Daňové riaditeľstvo Košice so sídlom v Košiciach

Obvod pôsobnosti daňového riaditeľstva tvoria obvody pôsobnosti týchto daňových úradov: Košice I – V (územný obvod okresu Košice-mesto); Bidovce, Čaňa, Košice-vidiek, Medzev, Moldava nad Bodvou (územný obvod okresu Košice-vidiek); Dobšiná, Revúca, Rožňava (územný obvod okresu Rožňava); Michalovce, Pavlovce, Sobrance, Trhovište (územný obvod okresu Michalovce); Kráľovský Chlmec, Sečovce, Trebišov, Veľké Kapušany (územný obvod okresu Trebišov); Gelnica, Krompachy, Levoča, Spišská Nová Ves (územný obvod okresu Spišská Nová Ves);

7. Daňové riaditeľstvo Prešov so sídlom v Prešove

Obvod pôsobnosti daňového riaditeľstva tvoria obvody pôsobnosti týchto daňových úradov: Kežmarok, Poprad, Spišská Stará Ves, Svit, Starý Smokovec (územný obvod okresu Poprad); Plaveč, Podolínec, Stará Ľubovňa (územný obvod okresu Stará Ľubovňa); Drienov, Chminianska Nová Ves, Lipany, Prešov, Sabinov (územný obvod okresu Prešov); Bardejov, Giraltovce, Raslavice (územný obvod okresu Bardejov); Stropkov, Svidník (územný obvod okresu Svidník); Hanušovce nad Topľou, Tovarné, Vranov nad Topľou (územný obvod okresu Vranov nad Topľou); Humenné, Medzilaborce, Snina (územný obvod okresu Humenné).


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.