Zákon č. 3/1991 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce

Čiastka 1/1991
Platnosť od 31.01.1991 do31.03.2002
Účinnosť od 01.02.1991 do31.03.2002
Zrušený 311/2001 Z. z. (nepriamo)
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené