Nariadenie vlády č. 299/1991 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení a zrušení vyhlásenia niektorých národných kultúrnych pamiatok

Čiastka 55/1991
Platnosť od 31.07.1991 do31.03.2002
Účinnosť od 01.08.1991 do31.03.2002
Zrušený 49/2002 Z. z.

299

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 11. júna 1991

o vyhlásení a zrušení vyhlásenia niektorých národných kultúrnych pamiatok

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti nariaďuje:


§ 1

(1) Za národné kultúrne pamiatky sa vyhlasujú:

A) Nehnuteľné kultúrne pamiatky:

a) Stredoveké nástenné maľby,

b) Kláštorný komplex pavlínov s pútnickým kostolom Panny Márie Sedembolestnej v Šaštíne,

c) Súbor pamiatok černovskej masakry roku 1907 v Ružomberku – Černovej,

d) Prvé slovenské patronátne gymnáziá v Revúcej, Martine a Kláštore pod Znievom,

e) Lesná úvraťová železnica Chmúra – Tanečník.

B) Hnuteľná kultúrna pamiatka:

Dielo Jána Szilassyho.

(2) Umiestnenie a vymedzenie národných kultúrnych pamiatok je uvedené v prílohe tohto nariadenia.


§ 2

Zrušujú sa:

1. Body 11., 12., 13., 14. a 15. uznesenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 27. februára 1961 č. 24 (reg. v čiastke 36/1962 Zb.), ktorým boli vyhlásené za národné kultúrne pamiatky

a) Prešov – mestská radnica (bývalá budova MsNV),

b) Krompachy – námestie pred bývalou správnou budovou závodu,

c) Ľubochňa – Kollárov dom,

d) Vrútky – budova tlačiarne a redakcie a bývalé ilegálne centrum komunistickej tlače,

e) Banská Bystrica – robotnícky dom.

2. Body 2 a 6 v časti A uznesenia vlády Slovenskej socialistickej republiky z 15. septembra 1982 č. 255 (reg. v čiastke 15/1983 Zb.), ktorými boli vyhlásené za národné kultúrne pamiatky

a) Dom Československo-sovietskeho priateľstva – Pamätná budova, sídlo Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska počas Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, ulica Februárového víťazstva č. 8),

b) Národný dom – Pamätná budova zjednocovacieho zjazdu v roku 1944 (Banská Bystrica, ulica Februárového víťazstva č. 12).

§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augustom 1991.


Čarnogurský v. r.


Príloha nariadenia vlády SR č. 299/1991 Zb.

UMIESTNENIE A VYMEDZENIE NÁRODNÝCH KULTÚRNYCH PAMIATOK

A) Nehnuteľné
a) Stredoveké nástenné maľby v objektoch:
1. Názov: Rím. -kat. kostol Všetkých svätých
Obec: Batizovce
Katastrálne územie: Batizovce
Parcelné číslo: 1/1, 1/2
Územno-technická jednotka: Batizovce (802 174)
Súpisné číslo: 176
2. Názov: Rím. - kat. kostol Všetkých svätých
Obec: Bijacovce
Katastrálne územie: Bijacovce
Parcelné číslo: 123
Územno-technická jednotka: Bijacovce (802 930)
Súpisné číslo: -
3. Názov: Kostol Kresť. ref. cirkvi
Obec: Čečeiovce
Katastrálne územie: Čečejovce
Parcelné číslo: 46/2
Územno-technická jednotka: Čečejovce (809 004)
Súpisné číslo: 365
4. Názov: Rím. - kat. kostol sv. Martina
Obec: Čerín
Katastrálne územie: Čerín
Parcelné číslo: 1
Územno-technická jednotka: Čerín (809 284)
Súpisné číslo: 48
5. Názov: Rím. - kat. kostol Všetkých svätých
Obec: Dechtice
Katastrálne územie: Dechtice
Parcelné číslo: 3948
Územno-technická jednotka: Dechtice (810 223)
Súpisné číslo: -
6. Názov: Rím. - kat. kostol sv. Alžbety
Obec: Dravce
Katastrálne územie: Dravce
Parcelné číslo: 22
Územno-technická jednotka: Dravce (812 803)
Súpisné číslo: 26
7. Názov: Rím. - kat. kostol Zvestovania Panne Márii
Obec: Chyžné
Katastrálne územie: Chyžné
Parcelné číslo: 237
Územno-technická jednotka: Chyžné (821 110)
Súpisné číslo: 115
8. Názov: Kostol ev. a. v.
Obec: Koceľovce
Katastrálne územie: Koceľovce
Parcelné číslo: 1
Územno-technická jednotka: Koceľovce (825 018)
Súpisné číslo: 30
9. Názov: Kostol ev. a. v.
Obec: Kraskovo
Katastrálne územie: Kraskovo
Parcelné číslo: 1, 2
Územno-technická jednotka: Kraskovo (828 378)
Súpisné číslo: -
10. Názov: Kostol ev. a. v.
Obec: Kyjatice
Katastrálne územie: Kyjatice
Parcelné číslo: 1
Územno-technická jednotka: Kyjatice (830 232)
Súpisné číslo: -
11. Názov: Kaplnka pri rím. - kat. kostole Nájdenia sv. Kríža
Obec: Leles
Katastrálne územie: Leles
Parcelné číslo 1
Územno-technická jednotka: Leles (831 271)
Súpisné číslo: -
12. Názov: Rím. - kat. kostol sv. Ladislava a minoritský kláštor
Obec: Levoča
Katastrálne územie: Levoča
Parcelné číslo: 317,319
Územno-technická jednotka: Levoča (831 859)
Súpisné číslo: 555, 554
13. Názov: Rím. - kat. kostol sv. Ondreja
Obec: Liptovský Ondrej
Katastrálne územie: Liptovský Ondrej
Parcelné číslo: 67
Územno-technická jednotka: Liptovský Ondrej (832 839)
Súpisné číslo: 40
14. Názov: Rím. - kat. kostol Všetkých svätých
Obec: Ludrová
Katastrálne územie: Ludrová
Parcelné číslo: 1040
Územno-technická jednotka: Ludrová (834 084)
Súpisné číslo: 1
15. Názov: Kostol ev. a. v.
Obec: Ľuboreč
Katastrálne územie: Ľuboreč
Parcelné číslo: 1
Územno-technická jednotka: Ľuboreč (833 541)
Súpisné číslo: -
16. Názov: Rím. - kat. sv. Martina
Obec: Martin
Katastrálne územie: Martin
Parcelné číslo: 526
Územno-technická jednotka: Martin (836 168)
Súpisné číslo: 1061
17. Názov: Rím. - kat. kostol sv. Ladislava
Obec: Necpaly
Katastrálne územie: Necpaly
Parcelné číslo: 312
Územno-technická jednotka: Necpaly (839 400)
Súpisné číslo: 147
18. Názov: Kostol ev. a. v.
Obec: Ochtiná
Katastrálne územie: Ochtiná
Parcelné číslo: 1
Územno-technická jednotka: Ochtiná (843 261)
Súpisné číslo: 151
19. Názov: Kostol Kresť. ref. cirkvi
Obec: Plešivec
Katastrálne územie: Plešivec
Parcelné číslo: 3
Územno-technická &nbsp
jednotka: Plešivec (846 929)
Súpisné číslo: 480
20. Názov: Rím. - kat. kostol Nanebovzatia Panny Márie
Obec: Podolínec
Katastrálne územie: Podolínec
Parcelné číslo: 8
Územno -technická jednotka: Podolínec (847 674)
Súpisné číslo: 1
21. Názov: Rím. - kat. kostol sv. Františka Serafínskeho
Obec: Poniky
Katastrálne územie: Poniky
Parcelné číslo: 8
Územno-technická jednotka: Poniky (848 158)
Súpisné číslo: -
22. Názov: Rím. - kat. kostol sv. Mikuláša biskupa
Obec: Poruba
Katastrálne územie: Poruba
Parcelné číslo: 269
Územno -technická jednotka: Poruba (848 638)
Súpisné číslo: 282
23. Názov: Rím. - kat. kostol Najsv. Trojice
Obec: Rákoš
Katastrálne územie: Rákoš pri Jelšave
Parcelné číslo: 1
Územno -technická jednotka: Rákoš pri Jelšave (851 281)
Súpisné číslo: 1
24. Názov: Kostol ev. a. v.
Obec: Rimavská Baňa
Katastrálne územie: Rimavská Baňa
Parcelné číslo: 1
Územno-technická jednotka: Rimavská Baňa (852 384)
Súpisné číslo: -
25. Názov: Kostol ev. a. v.
Obec: Rimavské Brezovo
Katastrálne územie: Rimavské Brezovo
Parcelné číslo: 1
Územno-technická jednotka: Rimavské Brezovo (852 597)
Súpisné číslo: 98
26. Názov: Rím. - kat. kostol sv. Mikuláša biskupa
Obec: Sazdice
Katastrálne územie: Sazdice
Parcelné číslo: 24
Územno-technická jednotka: Sazdice (854 450)
Súpisné číslo: 70
27. Názov: Rím. - kat. kostol očisťovania Panny Márie
Obec: Smrečany
Katastrálne územie: Smrečany
Parcelné číslo: 129
Územno-technická jednotka: Smrečany (856 886)
Súpisné číslo: 39
28. Názov: Rím. - kat. kostol sv. Juraja
Obec: Stará Halič
Katastrálne územie: Stará Halič
Parcelné číslo: 1
Územno-technická jednotka: Stará Halič (857 939)
Súpisné číslo: -
29. Názov: Kostol Kresť. ref. cirkvi
Obec: Svinice
Katastrálne územie: Svinice
Parcelné číslo: 1
Územno-technická jednotka: Svinice (859 885)
Súpisné číslo: -
30. Názov: Kostol Kresť. ref. cirkvi
Obec: Šamorín
Katastrálne územie: Šamorín I.
Parcelné číslo: 534, 535, 536
Územno-technická jednotka: Šamorín I. (860 387)
Súpisné číslo: 497
31. Názov: Rím. - kat. kostol sv. Margity
Obec: Šivetice
Katastrálne územie: Šivetice
Parcelné číslo: 87
Územno-technická jednotka: Šivetice (860 981)
Súpisné číslo: 82
32. Názov: Rím. - kat. kostol sv.
&nbsp Filipa a Jakuba
Obec: Švábovce
Katastrálne územie: Švábovce
Parcelné číslo: 31
Územno-technická &nbsp
jednotka: Šváboce (862 371)
Súpisné číslo: -
33. Názov: Rím. - kat. kostol sv.
&nbsp Kataríny
Obec: Veľká Lomnica
Katastrálne územie: Veľká Lomnica
Parcelné číslo: 1/1
Územno-technická &nbsp
jednotka: Veľká Lomnica (867 837)
Súpisné číslo: "
34. Názov: Rím. - kat. kostol sv. Mateja apoštola
Obec: Zolná
Katastrálne územie: Zolná
Parcelné číslo: 358
Územno-technická jednotka: Zolná (873 594)
Súpisné číslo: &nbsp
35. Názov: Rím. - kat. kostol sv. Jakuba
Obec: Želiezovce
Katastrálne územie: Želiezovce
Parcelné číslo: 581/2
Územno-technická jednotka: Želiezovce (874 272)
Súpisné číslo: 267
b) Kláštorný komplex pavlínov s pútnickým kostolom Panny Márie Sedembolestnej (rím. - kat. kostol, kláštor
pavlínov, kaplnka Panny Márie, hospodárska budova, súsošie Piety, stĺp so súsoším Najsv. Trojice)
&nbsp Obec: Šaštín - Stráže
Katastrálne územie: Šaštín
Parcelné číslo: 79,80
Územno-technická jednotka: Šaštín (860 689)
Súpisné číslo: 1294, kostol 14
c) Súbor pamiatok černovskej masakry r. 1907 (rím. - kat. kostol Panny Márie Ružencovej,
pamätné miesto černovskej masakry, náhrobok černovskej masakry)
&nbsp Obec: Ružomberok
Katastrálne územie: Černová
Parcelné číslo: 8001, 11992, 8494
Územno-technická jednotka: Ružomberok (853 801)
Súpisné číslo: 3
d) Prvé slovenské patronátne gymnáziá v Revúcej, Martine a Kláštore pod Znievom
1. Názov: Kúria - pamätná budova prvého slovenského patronátneho gymnázia
Obec: Revúca
Katastrálne územie: Revúca
Parcelné číslo: 144
Územno-technická jednotka: Revúca (852 104)
Súpisné číslo: 260
2. Názov: Slovenské evanjelické patronátne gymnázium
Obec: Revúca
Katastrálne územie: Revúca
Parcelné číslo: 816
Územno-technická jednotka: Revúca (852 104)
Súpisné číslo: 27
3. Názov: Slovenské evanjelické patronátne gymnázium
Obec: Martin
Katastrálne územie: Martin
Parcelné číslo: 746, 745, 744/2
Územno-technická jednotka: Martin (836 168)
Súpisné číslo: 4186
4. Názov: Slovenské katolícke patronátne gymnázium
Obec: Kláštor pod Znievom
Katastrálne územie: Kláštor pod Znievom
Parcelné číslo: 534, 535
Územno-technická jednotka: Kláštor pod Znievom (824 089)
Súpisné číslo: -
e) Lesná úvraťová železnica Chmúra - Tanečník
&nbsp Obec: 1. Nová Bystrica
2. Zakamenné
3. Oravská Lesná
Katastrálne územie: 1. Nová Bystrica
2. Zakamenné
3. Oravská Lesná
Parcelné číslo: 1. 11 199 až 11 186
2. 12 885
3. 17 130
Územno-technická jednotka: 1. Nová Bystrica (841 633)
2. Zakamenné (871 940)
3. Oravská Lesná
(844 110)
B) Hnuteľná
Dielo Jána Szilassyho
Rozsah diela: 95 liturgických predmetov evidovaných v Ústrednom zozname
kultúrnych pamiatok SR (32 kalichov, 31 monštrancií, 9 paciíikálov,
16 cibórií, 3 relikviáre, 2 navikuly, 1 pár procesiových koruniek, 1 kadidelnica)
Umiestnenie: v kostoloch a farských úradoch na území Slovenskej republiky.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.