Opatrenie č. p2/c88/1990 Zb.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o úľavách na notárskych poplatkoch

Čiastka 88/1990
Platnosť od 22.12.1990
Účinnosť od 01.12.1990

OBSAH

OPATRENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 14. novembra 1990

o úľavách na notárskych poplatkoch

Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 41 ods. 3 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 139/1984 Zb. o notárskych poplatkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 192/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 139/1984 Zb. o notárskych poplatkoch ustanovuje:


§ 1

Od notárskych poplatkov sú oslobodení poškodení, ktorí sú rehabilitovaní podľa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rahabilitácii, pokiaľ ide o úkony, prevody a prechody vlastníctva bezprostredne súvisiace s ich odškodnením.

V rovnakom rozsahu sú od notárskeho poplatku oslobodení dedičia poškodeného, pokiaľ sú nimi deti, manžel a rodičia.

§ 2

Od notárskych poplatkov sú oslobodené bez-odplatné prevody hospodárskych budov z vlastníctva jednotných roľníckych družstiev do vlastníctva pôvodných majiteľov alebo ich dedičov.

§ 3

Od notárskych poplatkov z prevodu nehnuteľností sú oslobodené prevody rodinných domov z vlastníctva stavebných bytových družstiev pre výstavbu rodinných domov do osobného vlastníctva občanov.


§ 4

Podľa tohto opatrenia sa postupuje aj v prípadoch poplatkovej povinnosti vzniknutej odo dňa účinnosti zákona Slovenskej národnej rady č. 192/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 139/1984 Zb. o notárskych poplatkoch.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom 1. decembra 1990.


Minister.

Ing. Kováč CSc. v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.