Zákon č. 36/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o udeľovaní amnestie vo veciach priestupkov, ktorých prejednávanie patrí do pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky

Čiastka 10/1990
Platnosť od 20.02.1990 do30.09.1990
Účinnosť od 20.02.1990 do30.09.1990
Zrušený 372/1990 Zb.

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené