Ústavný zákon č. 160/1990 Zb.Ústavný zákon, ktorým sa mení ústavný zákon č. 10/1969 Zb. o Rade obrany štátu

Čiastka 29/1990
Platnosť od 10.05.1990 do30.04.2002
Účinnosť od 10.05.1990 do30.04.2002
Zrušený 227/2002 Z. z. (nepriamo)

OBSAH

160

ÚSTAVNÝ ZÁKON

z 2. mája 1990,

ktorým sa mení ústavný zákon č. 10/1969 Zb. o Rade obrany štátu

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:


Čl. I

Ústavný zákon č. 10/1969 Zb. o Rade obrany štátu sa mení takto:

Ustanovenie § 7 ods. 2 znie:

(2) Sekretárom Rady obrany štátu je riaditeľ odboru obrany a bezpečnosti Úradu Predsedníctva vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a funkciu sekretariátu vykonáva odbor obrany a bezpečnosti Úradu Predsedníctva vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.“.


Čl. II

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.