Oznámenie č. o2/c40/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov

Čiastka 40/1989
Platnosť od 30.12.1989
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januárom 1990.

Federálne ministerstvo financií

vydalo podľa § 22 ods. 3 zákona č. 76/1952 Zb. o dani zo mzdy a podľa § 26 ods. 2 písm. c) zákona č. 145/1961 Zb. o dani z príjmov obyvateľstva po dohode s Ministerstvom financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstvom financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky výnos z 29. decembra 1989 č. II/4 - 22 067/89 o daňovom posudzovaní cestovných náhrad znalcov za znalecké posudky o cene stavieb, pozemkov, trvalých porastov a úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januárom 1990. Výnos bude uverejnený vo Finančnom spravodajcovi a možno doň nazrieť na Federálnom ministerstve financií, ministerstvách financií, cien a miezd republík a na ktorejkoľvek okresnej alebo krajskej finančnej správe.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.