Oznámenie č. o6/c35/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov

Čiastka 35/1989
Platnosť od 28.12.1989
Redakčná poznámka

Výnos nadobudol účinnosť 1. októbrom 1989.

Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky

vydalo podľa § 23 ods. 2 a § 123 Zákonníka práce po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom financií, cien a miezd SSR a Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov v zdravotníctve výnos zo 6. septembra 1989 č. 6054/1989-C/4 o odmeňovaní robotníkov v hospodárskych organizáciách v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky. Vzťahuje sa na pracovníkov robotníckych povolaní v hospodárskych organizáciách v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí SSR.

Týmto výnosom sa zrušuje úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky zo 17. augusta 1982 č. Z-6060/1982-C/4 o odmeňovaní robotníkov v hospodárskych organizáciách v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SSR, uverejnená pod č. 24/1982 Vestníka MZ SSR, registrovaná v čiastke 1/1983 v znení úpravy Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky z 28. novembra 1985 č. Z-10 000/1985-C/4.

Výnos nadobudol účinnosť 1. októbrom 1989 a je uverejnený pod č. 6/1989 Vestníka Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí SSR. Možno doň nazrieť na odboroch zdravotníctva a odboroch sociálnych vecí a pracovných síl krajských a okresných národných výborov, v ústavoch národného zdravia a na Ministerstve zdravotníctva a sociálnych vecí SSR.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.