Oznámenie č. o2/c30/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov

Čiastka 30/1989
Platnosť od 28.11.1989
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov.

Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky

vydalo podľa § 41 ods. 3 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 139/1984 Zb. o notárskych poplatkoch po dohode s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky výnos zo 14. augusta 1989 č. 71/1 709/1989 o oslobodení návrhu na registráciu zmluvy o obmedzení prevodu nehnuteľnosti od notárskeho poplatku za úkony.

Výnosom sa oslobodzuje od notárskeho poplatku za úkony návrh na registráciu zmluvy o obmedzení prevodu nehnuteľnosti spoplatňovaný podľa položky G č. 3 prílohy vyhlášky č. 141/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon SNR o notárskych poplatkoch, uzatvorenej v súvislosti s poskytnutím štátneho príspevku na individuálnu bytovú výstavbu podľa vyhlášky č. 74/1989 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 136/1985 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe a modernizácii rodinných domčekov v osobnom vlastníctve.

Výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov. Bude uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 8-9 z roku 1989. Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve financií, cien a miezd SSR, na Ministerstve spravodlivosti SSR, krajských finančných správach, krajských národných výboroch a štátnych notárstvach v Slovenskej socialistickej republike.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.