Oznámenie č. o4/c29/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov

Čiastka 29/1989
Platnosť od 27.11.1989
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené