Oznámenie č. o8/c26/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov

Čiastka 26/1989
Platnosť od 29.09.1989
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. novembrom 1989.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené