Oznámenie č. o8/c26/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov

Čiastka 26/1989
Platnosť od 29.09.1989
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. novembrom 1989.

Ministerstvo vnútra a životného prostredia Slovenskej socialistickej republiky

vydalo podľa § 17 ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení, po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a s Ministerstvom zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky výnos zo 7. júla 1989 č. PO-82/2-89, ktorým sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených do II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia.

Výnos sa vzťahuje na útvary bezpečnostného úseku Ministerstva vnútra a životného prostredia SSR, na útvary Zboru národnej bezpečnosti v jeho pôsobnosti a na správy a útvary Zboru požiarnej ochrany národných výborov.

Výnos nadobúda účinnosť 1. novembrom 1989. Bol publikovaný vo Vestníku ministerstva vnútra a životného prostredia SSR č. 9/1989 a možno do neho nahliadnuť na Ministerstve vnútra a životného prostredia SSR, krajských správach Zboru národnej bezpečnosti a správach Zboru požiarnej ochrany krajských národných výborov a okresných národných výborov.

Dňom nadobudnutia účinnosti výnosu sa zrušuje úprava Ministerstva vnútra SSR z 29. septembra 1978 č. HS-716/13-1978, ktorou sa vydal rezortný zoznam zamestnaní zaradených do II. pracovnej kategórie pre účely dôchodkového zabezpečenia (reg. v čiastke 31/1978 Zb.).


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.