Oznámenie č. o2/c20/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov

Čiastka 20/1989
Platnosť od 24.07.1989
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. augustom 1989.

Federálne ministerstvo financií

vydalo podľa § 26 ods. 2 písm. c) a d) zákona č. 145/1961 Zb. o dani z príjmov obyvateľstva po dohode s Ministerstvom financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstvom financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky výnos z 13. júla 1989 č. II/4-11 970/89 o úľavách na dani z príjmov obyvateľstva pre niektorých poplatníkov.

Výnos nadobúda účinnosť 1. augustom 1989 a bude sa podľa neho postupovať prvý raz pri vyrubení dane z príjmov obyvateľstva za kalendárny rok 1989.

Výnos bude uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 5-6/1989 a možno do neho nazrieť na Federálnom ministerstve financií, ministerstvách financií, cien a miezd republík a na finančných odboroch okresných, obvodných, mestských a krajských národných výborov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.