Oznámenie č. o1/c16/1989 Zb.Oznámenie Štatistického a evidenčného vydavateľstva tlačív, Praha

Čiastka 16/1989
Platnosť od 15.06.1989

OZNÁMENIE

Štatistického a evidenčného vydavateľstva tlačív, Praha

V súvislosti s komplexnou prestavbou hospodárskeho mechanizmu a jej urýchlenou realizáciou pripravuje Federálne ministerstvo financií do tlače nové vydanie:

―<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />Účtovná osnova a smernice k účtovnej osnove pre hospodárske organizácieSEVT 98 276 0
Účtovná osnova a smernice k účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie SEVT 98 277 0
Účtovná osnova a smernice k účtovnej osnove pre spoločenské a ostatné organizácieSEVT 98 278 0

Tieto účtové osnovy nadobudnú platnosť od 1. januára 1990, vyjdú v poslednom štvrťroku t. r. Treba si ich ihneď objednať n adrese: SEVT, Svatoslavova 7, 140 83 Praha 4-Nusle. V objednávke uvádzajte názov podniku (organizácie), presnú adresu včítane PSČ, názov publikácie, skladové číslo SEVT, počet objednaných výtlačkov. Pri určení počtu objednávných výtlačkov treba počítať s potrebou príslušnej publikácie v rokoch 1990 až 1995.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené