Oznámenie č. o2/c15/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov

Čiastka 15/1989
Platnosť od 25.05.1989
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. júnom 1989.

Federálne ministerstvo národnej obrany

vydalo podľa § 123 ods. 2 Zákonníka práce po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a Ústredným výborom Odborového zväzu pracovníkov ČSĽA výnos č. 1/1989 z 3. mája 1989, ktorým sa vydáva platový poriadok pre trénerov vrcholového a výkonnostného športu v organizáciách rozpočtového úseku v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany; výnosom sa zrušuje platový poriadok pre trénerov armádnych stredísk vrcholového športu DUKLA v organizáciách rozpočtového úseku v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany č. 11300-81/5. odd. z 21. septembra 1979 (reg. v čiastke 27/1979 Zb.) a platový poriadok pre trénerov výkonnostného športu v organizáciách rozpočtového úseku v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany č. 3400-FS/5-1980 z 29. februára 1980 (reg. v čiastke 24/1980 Zb.).

Výnos nadobúda účinnosť 1. júnom 1989 a je uverejnený v Zbierke mzdových výnosov Federálneho ministerstva národnej obrany, čiastka 1/1989; možno doň nazrieť na Federálnom ministerstve národnej obrany.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.