Oznámenie č. o2/c14/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov

Čiastka 14/1989
Platnosť od 25.05.1989
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. májom 1989.

Federálne ministerstvo dopravy a spojov

vydalo podľa § 123 ods. 2 Zákonníka práce a podľa § 26 ods. 2 písm. b) zákona č. 61/1952 Zb. o námornej plavbe po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Federálnym ministerstvom financií, Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu a ústrednými výbormi Odborového zväzu pracovníkov železničnej, leteckej a vodnej dopravy a Odborového zväzu pracovníkov štátnych orgánov, peňažníctva a zahraničného obchodu výnos z 27. apríla 1989 č. 19.404/1988-0320 o odmeňovaní členov posádok československých námorných lodí.

Výnos nadobúda účinnosť 1. májom 1989. Možno doň nahliadnuť na Federálnom ministerstve dopravy a spojov (odbor ekonomiky).

Zrušuje sa úprava Federálneho ministerstva dopravy z 2. marca 1981 č. 6.400/1981-03 o odmieňaní členov posádok československých námorných lodí a smernice z 2. marca 1981 č. 8.978/1981-03 o poskytovaní naloďovacieho príplatku členom posádok československých námorných lodí (reg. v čiastke 16/1981 Zb.).


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.