Vyhláška č. 79/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní bankoviek po 100 Kčs

Čiastka 20/1989
Platnosť od 24.07.1989
Účinnosť od 24.07.1989

OBSAH

79

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 29. júna 1989

o vydaní bankoviek po 100 Kčs

Federálne ministerstvo financií podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme po dohode so Štátnou bankou československou vyhlasuje:


§ 1

Dňom 1. októbra 1989 sa vydávajú bankovky Štátnej banky československej po 100,- Kčs vzoru 1989.

§ 2

(1) 100 Kčs bankovka vzoru 1989 (ďalej len „bankovka“) je 67 mm široká a 147 mm dlhá. Je vytlačená na žltkastom papieri s priebežnou tmavočiarou vodotlačou a ochrannými modrými a červenými vláknami uloženými v papieri.

(2) Vodotlač vytvára po celej ploche papiera vodorovné rady striedajúcich sa lipových lístkov a päťcípych hviezd.

(3) Lícna a rubová strana bankovky má po celej ploche podfarbujúce ochranné podtlače.

(4) Na líci bankovky je hlavná tlač vyhotovená trojfarebnou hĺbkotlačou v troch odtieňoch zelenej farby. Plocha líca je rozdelená na tri nerovnaké polia; ukončením hlavnej tlače cca 4 mm pred orezom bankovky sa vytvára pri strednom a pravom poli náznak orámovania. Prevažná časť stredného a pravého poľa je podložená jemným bodkovaným rastrom.

V ľavom poli je veľké tmavé číselné označenie hodnoty „100“ situované v smere kratšej strany bankovky. Na jeho pozadí je nepravidelný tmavočiary gilošový pás pripomínajúci zástavu. V dolnej časti ľavého poľa sú štyri hmatové geometrické znaky pre nevidomých vyhotovené hĺbkotlačou.

V hornej časti stredného poľa je štátny znak v červenej farbe. Pod štátnym znakom je v červenej, žltej a zelenej farbe hviezdica. Jej stred vytvára päťcípa červená hviezda. Vľavo hore je hodnotové číslo „100“ v žltej farbe. Okolo hviezdice a štátneho znaku sú nepravidelné vlnovky, spodnú časť uzaviera tmavočiary gilošový pás.

Pod štátnym znakom na spoločnej zvislici sú texty

„BANKOVKA STÁTNÍ BANKY
ČESKOSLOVENSKÉ
100
KORUN
ČESKOSLOVENSKÝCH
1989“

Medzi ľavým a stredným poľom je umiestnené zvisle trestné pohrozenie „PADĚLÁNÍ BANKOVEK SE TRESTÁ PODLE ZÁKONA“.

V pravom poli dominuje portrét Klementa Gottwalda. Meno „KLEMENT GOTTWALD“ a letopočty narodenia a úmrtia „1986-1953“ sú vpravo od portrétu. V dolnej časti je umiestnené svetlé hodnotové číslo „100“. Nad ním sú v piatich radoch v reliéfovom vyhotovení lipové vetvičky.

V náznaku orámovania dole sú drobným písmom vytlačené mená autorov, a to vľavo meno autora návrhu „A. BRUNOVSKÝ DEL.“ (navrhol), vpravo meno rytca „B. ŠNEIDER SC.“ (vyryl); uprostred je názov tlačiarne „STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, PRAHA“.

Označenie série bankovky jedným veľkým písmenom abecedy a dvojmiestnym číslom je umiestnené hore v ľavom poli, šesťmiestne poradové číslo je nad znakmi pre nevidomých dole. V pravom poli sa označenie série a poradového čísla opakuje v riadku nad portrétom. Série i poradové čísla sú vytlačené červenou farbou.

(5) Na rube bankovky je hlavná tlač vyhotovená trojfarebnou hĺbkotlačou v troch odtieňoch zelenej farby. Plocha je rozdelená na dve nerovnaké polia, ľavé s náznakom orámovania.

V ľavom poli je panoráma Pražského hradu a časť Malej Strany s mosteckými vežami a Mikulášským chrámom. Vpravo dole sú ruže v zelenej a žltej farbe. Vľavo hore je tmavé hodnotové číslo „100“, ktoré sa opakuje vo svetlejšom vyhotovení vpravo dole. V kamennom múriku Karlovho mosta je nápis „PRAHA“.

V pravom svetlom poli je v smere kratšej strany bankovky veľké hodnotové číslo „100“ v zelenej farbe. Číslice sú vyplnené opakujúcimi sa mikrotextami „STO KORUN ČESKOSLOVENSKÝCH“. Na pozadí veľkého hodnotového čísla je v hornej polovici tmavočiara giloš, v zelenej farbe, v spodnej polovici sú tri ruže, dve v červenej farbe a jedna v žltej farbe. Ľavé a pravé pole oddeľuje zvislý nápis „BANKOVKY JSOU KRYTY ZLATEM A OSTATNÍMI AKTIVY STÁTNÍ BANKY ČESKOSLOVENSKÉ“.

V náznaku orámovania dole sú drobným písmom vytlačené mená autorov, a to vľavo meno autora návhru „A. BRUNOVSKÝ DEL.“ a vpravo meno rytca „M. ONDRÁČEK, CS.“, uprostred je označenie „© STÁTNÍ BANKA ČESKOSLOVENSKÁ“.

§ 3

Bankovky po 100 Kčs vzoru 1961 zostávajú aj naďalej zákonnými peniazmi.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister financií

Československej socialistickej republiky

Ing. Stejskal v. r.

Predseda Štátnej banky československej

Ing. Potáč v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.