Vyhláška č. 75/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 139/1983 Zb. o základných podmienkach dodávky tepla

Čiastka 19/1989
Platnosť od 30.06.1989 do30.04.1990
Účinnosť od 01.08.1989 do30.04.1990
Zrušený 103/1990 Zb. (nepriamo)

OBSAH

75

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva palív a energetiky

z 22. júna 1989,

ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 139/1983 Zb. o základných podmienkach dodávky tepla

Federálne ministerstvo palív a energetiky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a Štátnou arbitrážou Československej socialistickej republiky podľa § 392 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 139/1983 Zb. o základných podmienkach dodávky tepla sa mení takto:

1. § 3 ods. 1 znie:

(1) Pri odberoch tepla v GJ je v zmluvnom období pre veľkoodberateľov a stredných odberateľov prípustná tolerancia + 3 % a - 10 %.“.

2. § 6 ods. 5 znie:

(5) Zmluvné obdobie je u veľkoodberateľov a stredných odberateľov ročné alebo štvrťročné.“.

3. V § 8 ods. 3 sa v prvej vete nahrádzajú číslovka „20“ číslovkou „10“ a slová „2 mesiace“ slovami „1 mesiac“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augustom 1989.


Minister:

Prof. Ing. Krumnikl DrSc. v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.