Vyhláška č. 47/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zákaze vývozu niektorých plastických trhavín

Čiastka 11/1989
Platnosť od 05.04.1989
Účinnosť od 05.04.1989

OBSAH

47

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 5. apríla 1989

o zákaze vývozu niektorých plastických trhavín

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu ustanovuje podľa § 56 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb., úplné znenie vyhlásené pod č. 184/1988 Zb.:


§ 1

(1) Vývoz plastických trhavín, ak nie sú riadne značkované, je zakázaný.

(2) Na účely tejto vyhlášky sa plastickými trhavinami rozumejú výbušniny vyrobené na báze kryštalickej brizantnej trhaviny a nevýbušného plastického spojiva, ktoré sú schopné trvalej deformácie tvarovaním ľudskou silou.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Štěrba v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.