Uznesenie č. 43/1989 Zb.Uznesenie Slovenskej národnej rady k návrhu na schválenie zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady zo 17. februára 1989 o priestupku proti opatreniam na upevnenie verejného poriadku

Čiastka 11/1989
Platnosť od 05.04.1989 do27.12.1989
Záväznosť od 05.04.1989
Záväznosť do 27.12.1989
Zrušený 165/1989 Zb.

43

UZNESENIE

Slovenskej národnej rady

z 5. apríla 1989

k návrhu na schválenie zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady zo 17. februára 1989 o priestupku proti opatreniam na upevnenie verejného poriadku

Slovenská národna rada

podľa čl. 121 ods. 4 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii schvaľuje zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady zo 17. februára 1989 o priestupku proti opatreniam na upevnenie verejného poriadku.

V. Šalgovič v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené