Vyhláška č. 40/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 50. výročiu udalostí 17. novembra 1939

Čiastka 10/1989
Platnosť od 03.04.1989 do29.09.2000
Účinnosť od 03.04.1989 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

40

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 22. marca 1989

o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 50. výročiu udalostí 17. novembra 1939

Federálne ministerstvo financií podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme a na základe § 2 ods. 2 vládneho nariadenia č. 35/1954 Zb. o pamätných minciach po dohode so Štátnou bankou československou vyhlasuje:


§ 1

(1) K 50. výročiu udalostí 17. novembra 1939 sa vydávajú pamätné strieborné stokorunáky (ďalej len „stokorunáky“).

(2) Stokorunáky sa razia zo zliatiny s 500 dielmi striebra, 400 dielmi medi, 50 dielmi niklu a 50 dielmi zinku. Hmotnosť stokorunáka je 13 g. Pri razbe je povolená odchýlka hore i dole v hmotnosti 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000. Priemer stokorunáka je 31 mm, jeho hrana je vrúbkovaná.

§ 2

(1) Na líci stokorunáka je uprostred štátny znak Československej socialistickej republiky a okolo neho v neuzavrenom opise je názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Pod štátnym znakom je vo dvoch riadkoch označenie hodnoty „100 Kčs“.

(2) Na rube stokorunáka je na pozadí ostatných drôtov vyobrazená poškodená pečať Univerzity Karlovej. V hornej časti je vo dvoch riadkoch nápis „17. LISTOPAD 1939 - 1989“.

(3) Autorom návrhu je akademický sochár Ján Bradna. Iniciálky jeho mena „JB“ sú na rube uprostred dole.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 3. aprílom 1989.


Minister financií ČSSR:

Ing. Stejskal v. r.

Predseda štátnej banky československej:

Ing. Potáč v. r.


Obrázek 01


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.