Uznesenie č. 4/1989 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 47 Strážske

Čiastka 1/1989
Platnosť od 30.01.1989

4

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 19. januára 1989

o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 47 Strážske

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

podľa § 50 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike vyhlasuje doplňovacie voľby do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 47 Strážske a určuje deň ich konania na sobotu 25. marca 1989.

V. Šalgovič v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené