Vyhláška č. 39/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 150. výročiu začatia železničnej dopravy na trati Břeclav-Brno

Čiastka 10/1989
Platnosť od 03.04.1989 do29.09.2000
Účinnosť od 03.04.1989 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

39

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 22. marca 1989

o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 150. výročiu začatia železničnej dopravy na trati Břeclav-Brno

Federálne ministerstvo financií podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme a na základe § 2 ods. 2 vládneho nariadenia č. 35/1954 Zb. o pamätných minicach po dohode so Štátnou bankou československou vyhlasuje:


§ 1

(1) K 150. výročiu začatia železničnej dopravy na trati Břeclav - Brno sa vydávajú pamätné strieborné päťdesiatkorunáky (ďalej len „päťdesiatkorunáky“).

(2) Päťdesiatkorunáky sa razia zo zliatiny s 500 dielmi striebra, 400 dielmi medi, 50 dielmi niklu a 50 dielmi zinku. Hmotnosť päťdesiatkorunáka je 7 g. Pri razbe je povolená odchýlka hore i dole v hmotnosti 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000. Priemer päťdesiatkorunáka je 27 mm, jeho hrana je vrúbkovaná.

§ 2

(2) Na líci päťdesiatkorunáka je uprostred hore štátny znak Československej socialistickej republiky a okolo neho v neuzavrenom opise je názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Pod štátnym znakom je vo dvoch riadkoch označenie hodnoty „50 Kčs“.

(2) Na rube päťdesiatkorunáka je zobrazená historická parná lokomotíva z tridsiatych rokov devätnásteho storočia a okolo nej v prerušovanom kruhu sú železničné koľaje. Hore je prerušený opis „ŽELEZNICE BŘECLAV - BRNO“, dole v opise sú letopočty „1839 - 1989“.

(3) Autorom návrhu päťdesiatkorunáka je akademický sochár Vladimír Oppl. Iniciálky jeho mena „VO“ sú umiestnené na rube pri okraji mince uprostred vľavo.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 3. aprílom 1989.


Minister financií ČSSR:

Ing. Stejskal v. r.

Predseda Štátnej banky československej:

Ing. Potáč v. r.


Obrázek 01


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.