Redakčné oznámenie č. 206/1989 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb

Čiastka 39/1989
Platnosť od 30.12.1989 do31.03.1997

206

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

1. vo vyhláške ministra zahraničných vecí č. 42/1989 Zb. o Zmluve medzi Československu socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných, pracovných a trestných veciach v českom vydaní,

2. vo vyhláške Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky), v slovenskom vydaní

1. V článku 38 ods. 1 v prvej vete má byť namiesto slova „řízení“ správne slovo „jednání“.

2. V § 2 bode 5. v šiestom riadku má text za slovami „pre invalidov,“ správne znieť: „tlačí bicykel, motocykel s objemom valcov do 50 cm3, vedie psa a pod.“.
V § 54 ods. 3 začiatok druhej vety pred bodkočiarkou má správne znieť: „Osoba, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel s objemom valcov do 50 cm3, smie použiť chodník, len ak neohrozí chodcov;“.

Redakcia


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.