Vyhláška č. 204/1989 Zb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 49/1986 Sb., o školách pro mládež vyžadující zvláštní péči

Čiastka 39/1989
Platnosť od 30.12.1989
Účinnosť od 01.01.1990

204

VYHLÁŠKA

ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky

ze dne 1. prosince 1989,

kterou se mění vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 49/1986 Sb., o školách pro mládež vyžadující zvláštní péči

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky po projednání s příslušnými ústředními orgány stanoví podle § 32 odst. 5 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon):


Čl. I

Příloha vyhláška č. 49/1986 Sb. Soustava učebních oborů zvláštních odborných učilišť se nahrazuje zněním uvedeným v příloze této vyhlášky.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1990.


Ministryně:

Synková v. r.


Příloha

Poznámky k následující příloze: 1. Dvouleté učební obory jsou určeny žákům 7. ročníků zvláštních škol. 2. V učebních oborech označených *) se pro mentálně a smyslově postižené žáky prodlužuje délka přípravy o jeden rok. 3. V učebních oborech označených **) se počet žáků pří montážních pracích snižuje na 4-8. Soustava učebních oborů zvláštních odborných učilišť
Kód Název skupiny učebních oborů Učební obor Určeno pro hochy - H dívky - D Stručný popis učebního oboru Délka přípravy Počet žáků ve skupině odborného výcviku Kód odpovídajících učeb. oborů dle dosavadních Učeb. obor bude zaveden počínaje 1. roč. od
a b c d e f g h
22 Hutnictví &nbsp
22-94-2 Hutní výroba se zaměřením pro &nbsp
22-94-2/01 neželezné kovy H Ruční třídění kusového odpadu neželezných kovů, jeho stříhání a vázání, vážení vsádek pro tavící pece, obsluha dopravních zařízení, mlýnů, převíjení a navíjení drátů a neželezných kovů. 2 5-6 02-53-2 1.01.90
22-94-2/02 válcovny H Odstranění okují z odpadu na válcovacích tratích, rovnání profilů, plechů a trubek, včetně seřízení rovnacího zařízení, třídění válcovaného materiálu v úpravnách, řízení expedice válcovaných výrobků, vybrušování povrchových vad ruční bruskou, vypalování vad válcovaného materiálu plamenem, pomocné práce u ohřívacích pecí, na válcových tratích a úpravnách. &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
24 Strojírenství a ostatní kovodělná výroba &nbsp
24-78-2 Strojírenská výroba se zaměřením pro &nbsp
24-78-2/01 soustružení kovů H D Práce na běžných typech soustruhů. Soustružení podle výkresů a náčrtů. Provádění seřizování soustruhů, údržby, kontroly a měření obrobků. Ošetřování běžných pracovních nástrojů. 3 6-8 03-86-2/01 1.01.90
24-78-2/02 obrábění kovů H D Základní práce na běžných typech strojů. Obrábění dle výkresů a náčrtů. Provádění jednoduchého seřizování strojů, údržby, kontroly a měření výrobků. Ošetřování běžných pracovních nástrojů. 3 6-8 03-86-2/02 1.01.90
24-78-2/03 stavbu ocelových konstrukcí H Dílenská výroba v sériích a zhotovení konstrukcí z válcovaných a tenkostěnných profilů, plechů a tyčové ocelí a jejích osazování podle dílenských a montážních výkresů. Opravy ocelových konstrukcí, připravování profilových materiálů, plechů, spojovacích součástí a povrchová úprava konstrukcí. 3 6-8 03-86-2/03 1.01.90
24-78-2/04 ruční zpracování kovů H Sestavování jednotlivých strojních součástí a celků. Obsluha jednoduchých strojů v sériové a hromadné výrobě. Práce podle výkresů a náčrtů, kontrola měření součástí jednoduchých celků. 3 6-8 03-86-2/04 1.01.90
24-78-2/05 kovářské práce H Jednoduché práce pří strojním i ručním kování na lisech a bucharech v zápustkách, obsluha kovářských pecí, výhní a ostřihovacích lisů. 3 5-8 85-91-2 1.01.90
24-78-2/06 strojní formování H Jednoduché a středně složité práce pří ruční a strojové výrobě forem a jader podle různých druhů modelového zařízení. Výběr vhodného formovacího materiálu na zhotovení forem pro železné a neželezné kovy. Ruční výroba forem pomocí šablon a modelů. Strojová výroba forem lisováním, střásáním a vrháním. Zhotovení forem pro odlévání těžkých odlitků a příprava forem pro speciální druhy odlévání. 3 6-8 85-92-2 1.01.90
26 Elektrotechnika &nbsp
26-91-2 Elektrotechnická výroba se zaměřením pro &nbsp
26-91-2/01 výrobu elektronických a elektromechanických zařízení H D Velkosériová výroba elektronických a elektromechanických zařízení se zvládnutím jednoduchých měřících a nastavovacích úkonů s rozpoznáním běžných pasivních a aktivních elektronických součástek, jejích funkcí a zapojování. 3 6-8 04-94-2/01 1.01.90
26-91-2/02 elektrotechnickou a strojírenskou montáž H D Jednoduché rukodělné a montážní práce v hromadné elektrotechnické a strojírenské výrobě. Sestavování jednoduchých strojních součástí a celků, mazání strojů a zařízení. 3 6-8 04-94-2/02 1.01.90
27 Technická chemie silikátů &nbsp
27-81-2 Keramická výroba se zaměřením pro &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 05-91-2 &nbsp
27-81-2/01 keramické výrobky H D Práce pří výrobě užitkové, zdravotnické, ozdobné a figurální keramiky a porcelánu jako broušení, leštění určených míst ručně na poloautomatech, včetně běžného seřízení strojů, vytáčení podložek na poloautomatech, ruční glazování výrobků, máčením, poléváním a stříkáním, zdobení jednoduššími dekoračními technikami, tj. obtisky, stříkáním, razítkováním, prohlížení a třídění, retušování malých výrobků za syrová, zakládání a vybírání výrobků u pecí a příprava pecí k výpalu, odlévání jednoduchých sádrových pracovních forem pro výrobu zátek, táhel, podložek apod. 3 6-8 05-91-2/01 1.01.90
27-81-2/02 sanitní keramiku H D Výroba forem, vytváření, vylévání, slučování, retušování, glazování a pálení výrobků užitkové, zdravotní, ozdobné a figurální keramiky a porcelánu, odlévání sádrových forem. Vytáčení výrobků na mechanických kruzích, obsluhování poloautomatu na vytáčení nebo zatáčení výrobků. Dohotovování výrobků včetně povrchové úpravy. Glazování máčením, stříkáním a obsluha stříkacího zařízení, vypalování výrobků v komorových, tunelových, zažíhacích, tunelových polomuflových a kulatých pecích. 3 8-10 05-91-2/02 1.01.90
27-82-2 Sklářská výroba se zaměřením pro &nbsp
27-82-2/01 výrobu lisovaného skla H Lisování skleněných výrobků na ručních a poloautomatických lisech, příprava kovových tvárníc, zapalování a rovnání výtisků včetně prvotní rafinace lisovaného, olovnatého skla. 3 6-8 05-87-2/01 1.01.90
27-82-2/02 dobrušování předlisovaného skla H D Zušlechťování ozdobných sklářských výrobků, s předlisovaným nebo strojně broušeným základním dekorem ručním dobrušováním hrubé a jemné výplně, ruční vytváření křišťálových a opálových buněk. 3 6-8 05-87-2/02 1.01.90
27-82-2/03 výrobu dutého skla H Nabírání skloviny na sklářskou píšťalu čí podávači želízko. Přetvařování skloviny, vyfukování baňky, podávání skloviny na ouška a stonky, obkládání. Dotvarování výrobků. 3 6-8 05-87-2/03 1.01.90
27-82-2/04 hutní výrobu skla H D Odrážení skleněných výrobků od sklářské píšťaly, jejích odnášení a ukládání. Dotvarování výrobků a manipulace se sklářskými formami, prvotní rafinace sklářských výrobků (roztáčení, pukání atd.). 2 6-8 05-87-2/04 1.01.90
27-82-2/05 zušlechťování skla H D Vymývání sklářských výrobků, ukládání do vypalovacích pecí, čištění po vypalování - manipulace a ukládání výrobků. Obsluha strojů na sítotisk a ráfkovaček. Nanášení obtisků, rantlování skla. 2 6-8 05-87-2/05 1.01.90
27-82-2/06 strojně broušené výrobky H D Strojní broušení skleněných kamenů na jednoúčelových brousících strojích, příprava suroviny k natmelování, přetmelování, broušení, leštění a provádění mezioperační kontroly kvality broušení a leštění. Provádění prací povrchové úpravy similizováním k docílení zrcadlového lesku výrobků. Základní třídění výrobků a polotovarů podle druhů, velikosti, barev s vytříděním vadných výrobků. Pokládání - příprava hotových skleněných výrobků k pokovení na vakuovém zařízení. 2 6-8 05-87-2/06 1.01.90
27-82-2/07 bižuterní výroba H D Rozsah pracovních činností pokrývá základní montážní, dokončovací a pomocné práce pří výrobě kovové bižuterie, skleněné bižuterie a ozdobných předmětů. Základy ručního zpracování kovů, tvarování dílů a polotovarů, základy měření, manipulaci, balení a expedici hotových výrobků, montáž mechanik, kompletací výrobků, navlékání, svěšování a sestavování dílů, základní práce pří výrobě umělých květin a broušení šatonů. Manipulace, mytí, balení a expedice skleněných výrobků. Jednoduché dílčí práce pří výrobě a zušlechťování bižuterních výrobků, montážní a dokončovací práce pří výrobě zboží z plastů, pomocné práce pří povrchových úpravách výrobků. 2 6-8 &nbsp 1.01.90
27-89-2 Výroba stavebních hmot se zaměřením pro &nbsp
27-89-2/01 stavební keramiku H D Práce spojené s ruční nebo strojní přípravou, úpravou a zpracováním výrobních surovin, polotovarů a výrobků na různých pracovištích hrubé keramiky (stavební keramika, hospodářská a kanalizační kamenina, žáruvzdorná, výroba, výroba pěnošamotu, ultramarínu a perlinu), např. sestavování mozaiky, třídění výrobků, obsluha drtičů, mlýnů a třídičů, částí výrobních línek, lisů a formovacích strojů, sušáren různých typů, dopravních, tvářecích a úpravářských zařízení, zakládání a vybírání výrobků (tunelové vozy a pece) apod. 3 6-8 05-38-2 1.01.90
27-89-2/02 úpravu surovin H Práce spojené s ruční nebo strojní přípravou, úpravou a zpracováním výrobních surovin, polotovarů a výrobků na různých pracovištích v úpravnách užitkových nerostů, popř. rudných surovin (těžené a drcené kamenivo, jíly, kaolíny, bentonity, křemence, lupky, živce, zvláštní písky apod.), jako obsluha strojních zařízení (drtičů, třídičů, dávkovacích a balících strojů, technologických sestav - uzlů, drtíren, pracích zařízení, mlýnů, sušáren, homogenizačních zařízení a pod.). 3 6-8 09-33-2 1.01.90
27-89-2/03 výrobu cementu a vápna H Práce podle pokynů spojené převážně s ručním přesunem hmot, polotovarů a výrobků, úklidem a čištěním, obsluhou jednotlivých strojů a zařízení (dopravníků, násypek, zásobníků, třídičů apod.) nebo ručním zpracováním, výrobních surovin, polotovarů a výrobků na různých pracovištích ve výrobě cementu a vápna (ruční třídění, plnění mlýnů, pytlování výrobků). 3 6-8 0-34-2 1.01.90
27-89-2/04 stavební dílce H Práce spojené s ruční nebo strojní přípravou, úpravou a zpracováním výrobních surovin, polotovarů a výrobků na různých pracovištích ve výrobě betonových výrobků, pórobetonů a stavebních dílců (obsluha lisů, drtičů, míchacích souprav, částí výrobních línek, řezacích a hoblovacích strojů, sušících a propařovacích soustav, formovacích a odformovacích zařízení, ruční úpravy výrobků, třídění, skladování apod.). 2 6-8 09-35-2 1.01.90
27-89-2/05 výrobu cihel H Práce spojené s ruční nebo strojní přípravou, úpravou a zpracováním výrobních surovin, polotovarů a výrobků na různých pracovištích ve výrobě cihlářských výrobků (obsluha cihlářských lisů, drtičů, mlýnů a přípravářských línek, uměle vytápěných sušáren, zakládaní a vybírání výrobků na vozíky a z pecí, třídění výrobků, řízení dopravních zařízení apod.). 2 6-8 09-36-2 1.01.90
27-89-2/06 azbestocementářskou výrobu H Práce spojené s ruční nebo strojní přípravou; úpravou a zpracováním výrobních surovin, polotovarů a výrobků na různých pracovištích v azbestocementářské výrobě (ruční a strojní formování, lisování, příprava směsí, obsluha mlýnů, desintegrátorů, zvlákňovačů, nabalovacích trnů, překladačů apod.). 3 6-8 09-37-2 1.01.90
27-89-2/07 výrobu izolací H Práce spojené s ruční nebo strojní přípravou, úpravou a zpracováním výrobních surovin, polotovarů a výrobků z různých izolačních hmot na jednotlivých pracovištích ve výrobě izolací (obsluha lepících a stříhacích zařízení, pil a nůžek, příprava surovin, zhotovení šablon apod.). 3 6-8 09-38-2 1.01.90
27-89-2/08 kamenickou výrobu H Práce spojené s ruční nebo strojní přípravou, úpravou a zpracováním výrobních surovin, polotovarů a výrobků na různých pracovištích v kamenické výrobě (rozlom a úprava kamene, obsluha pil různých typů, povrchové úpravy kamenických výrobků, spolupráce pří osazování výrobků na stavbách apod.). 3 6-8 09-43-2 1.01.90
27-91-2 Zpracování bižuterie &nbsp
28 Technická chemie ostatní (kromě chemie silikátů) &nbsp
28-79-2 čistírny a prádelny D Jednoduché pracovní činností ve sběrnách, prádelnách a čistírnách. Příjem, značkování a manipulace s prádlem, praní prádla v pračkách s ručním ovládáním. Žehlení prádla ručně a na všech typech žehlících strojů, plizování a mandlování. Obsluha vybraných výrobních zařízení s nižší obslužnou náročností a malou variabilitou pracovních úkonů. 2 6-8 &nbsp 1.01.90
28-84-2 Gumárenská a plastikářská výroba se zaměřením pro &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
28-84-2/01 plastikářskou výrobu H Ruční a strojně ruční pracovní činnost ve zpracování plastických hmot pří přípravě surovin a polotovarů, obsluze běžných zařízení (osévačky chemikálií, dopravní mechanizační prostředky, drtící stroje, lisy, balící stroje apod.). 2 6-8 06-87-2/01 1.01.90
28-84-2/02 gumárenskou výrobu H D Jednoduché pomocné práce v gumárenské a plastikářské výrobě, příprava surovin, obsluha jednoduchého zařízení a výroba jednoduchých výrobků z kaučukových směsí a plastů. 2 6-8 06-87-2/02 1.01.90
28-93-2 Papírenská výroba H D Provádění ručních a strojně ručních prací spojených s obsluhou strojních zařízení pří dopravě a přípravě základních surovin, třídění a balení, obsluha výrobního zařízení. Zpracování surovin, papíroviny, papírů, kartonů a lepenek. 2 6-8 06-88-2 1.01.90
29 Potravinářství &nbsp
29-82-2 Potravinářská výroba se zaměřením pro &nbsp
29-82-2/01 zpracování masa H D Zpracování masa a ryb na polotovary, masné výrobky masové a rybí konzervy, tepelné zpracování vařením, sterilací, pasterizací, uzením a mrazením. Obsluha méně náročných technologických výrobních zařízení v jateční, masné, rybné výrobě a ve výrobě umělých střev. &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
29-82-2/02 pekárenskou výrobu H D Jednoduché pomocné práce pří provozu v pekárnách, odebírání hotových výrobků, příprava směsí surovin a manipulace s nimi v pekárenské výrobě. 2 6-8 06-98-2/02 1.01.90
29-82-2/03 výrobu cukrovinek H D Vykonávání pracovních činností vyžadujících základní znalostí surovin, polotovarů a obalového materiálu. Technologie výroby a strojního zařízení, práce vyžadující větší tělesnou námahu na různých pracovištích pří výrobě a balení Cukrovinek.. 2 8-10 06-98-2/03 1.01.90
29-82-2/04 výrobu trvanlivého pečiva H D Vykonávání pracovních činností vyžadujících základní znalostí surovin, polotovarů a obalového Materiálu.. Technologie výroby a strojního zařízení, práce vyžadující větší tělesnou námahu na různých pracovištích pří výrobě a balení trvanlivého Pečiva.. 2 8-10 &nbsp 1.01.90
31 Textil a oděvnictví &nbsp
31-79-2 Textilní výroba se zaměřením pro &nbsp
31-79-2/01 prádelny H D Příprava rozvolněné suroviny dle stanovených poměrů druhů textilních surovin, dle délky vláken, jemností a barvy suroviny, mnutí suroviny včetně předepsané manipulace, vážení a evidence textilních odpadů a produkce, paření přímo v komorách a kotlích. 2 6-8 07-90-2 1.01.90
31-79-2/02 tkalcovny H D Převíjení, navíjení, odřezávání, vybalování, skládání a vážení tkanin, pletenin a netkaných textilií, podávání osnovních nití pří navádění do brda a paprsku, zakládání osnov do tkalcovských stavů bez seřízení. Čištění strojů, lamelování, mazání strojů, manipulace s materiálem. 2 6-8 07-91-2 1.01.90
37-79-2/03 pletárny H D Pletení jednoduchých polotovarů (lemů, lemovek, hladkých dlaní apod.) na pletacích strojích plochých, okrouhlých a lemových. Obracení punčochových výrobků, přejímání, vážení, evidování hotových výrobků včetně předepsané Manipulace.. 2 6-8 07-92-2 1.01.90
31-79-2/04 přádelnictví H D Příprava přástkových cívek, příprava drtínek, smekání se zapřádáním. 2 8 07-93-2 1.01.90
31-79-2/05 výrobu klobouků H D Konečná ruční úprava a ruční žehlení klobouků. Čištění králičích a zaječích kožek a kartáčování mořených kožek na kartáčových strojích. 2 6-8 07-94-2 1.01.90
31-79-2/06 výrobu baretů a fezů H D Postřihování, kartáčování, leštění a sušení baretů, fezů a čapek ručně nebo pomocí speciálních strojů. Upravování úpletů mokrou nebo suchou úpravou - praním, přepíráním, odsmolňováním, tvarováním a formováním za vlhka a parou na strojích. 3 6-8 07-95-2 1.01.90
31-79-2/07 úpravu plstí H D Konečné upravování plstěných výrobků tužením, sušením, lisováním, broušením na speciálních strojích. Ruční vytrhávání, štěpení a skládání rouna na výrobu plstěných výrobků, strojní řezání plstěného odpadu určeného k rozvolňování. 2 6-8 07-96-2 1.01.90
31-79-2/08 výrobu koberců H D Ruční vázání koberců všech druhů podle technologického postupu se čtením předepsané vzornice s rozeznáním odstínu barev, vyvažováním materiálu a znalostí odstranění vad vzniklých vázáním. 3 6-8 07-97-2 1.01.90
31-78-2 Výroba konfekce se zaměřením pro &nbsp
31-78-2/01 šití oděvů v oděvní konfekcí D Práce v průmyslové i zakázkové výrobě oděvů, obstřihování, obracení a vymnutí součástí, kompletování (párování) různých dílů. Práce jsou vykonávány ručně i strojově. Základní odborná technika i technologie ručního šití na šicích strojích. Konstrukce a postupy hotovení vrchních oděvů, včetně šití a žehlení. 3 8-10 07-98-2 1.01.90
31-78-2/02 šití prádla D Technika a technologie ručního a strojového šití.. Konstrukce a postupy hotovení prádla. Skladování a udržování tkanin a hotových výrobků. Kompletování výrobků. 2 8-10 07-99-2 1.01.90
32 Zpracování kůže, plastů a pryže a výroba obuví &nbsp
32-91-2 Kožedělná výroba se zaměřením pro &nbsp
32-91-2/01 výrobu brašnářského zboží H D Práce ve výrobě rukavic, kufrů, brašnářského zboží a galanterie jako drásání, nýtování, sesazování, zakládání, zasekávání apod. Práce jsou prováděny ručně nebo pomocí různých strojů, zařízení a pomůcek. 3 8-10 08-63-2/01 1.01.90
32-91-2/02 rukavičkářskou výrobu H D Práce v konfekční výrobě rukavic jako je zakládání, číslování, ohýbání lemu, žehlení rukavic, šití ochranných prstů, šití pracovních, sportovních a technicky nenáročných typů vycházkových Rukavic.. Práce jsou prováděny ručně nebo pomocí speciálních strojů, zařízení a pomůcek. 2 8-10 08-63-2/02 1.01.90
32-91-2/03 obuvnickou manipulací H D Práce v opracovacích dílnách v proudové výrobě dílců obuví spočívající v kosení, natírání dílců lepidly, přibíjení a připevňování, třídění, ukládání a kompletace, vysekávání malých dílců, zaklepávání apod. Práce jsou prováděny ručně nebo pomocí různých speciálních strojů, zařízení a pomůcek. 2 8-10 08-97-2 1.01.90
32-91-2/04 obuvnickou montáž H D Práce v montáží (konfekční výrobě) obuví z předem zhotovených dílců (polotovarů) jako apretování, barvení, broušení, čištění, drásání, lepení, natírání, přibíjení, zajišťování, vyzouvání, žehlení apod. Práce jsou prováděny ručně nebo pomocí speciálních strojů, zařízení a pomůcek. Vykonávání prací v opravárenských dílnách. 3 8-10 08-98-2 1.01.90
32-91-2/05 šití obuví H D Vykonávání prací v obuvnické dílně pří zhotovování svršků obuví, hlazení okrajů, kroužkování, kosení, nanášení lepidla a natírání dílců, našívání, sešívání, spojování, závorkování, zakončování apod. Práce jsou prováděny ručně nebo pomocí různých kroužkovacích, šicích a dalších strojů, zařízení a pomůcek. 2 8-10 08-99-2 1.01.90
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů &nbsp
33-83-2 Zpracování dřeva se zaměřením pro &nbsp
38-83-2/01 dřevařskou prvovýrobu H Ruční a mechanické opracování materiálů a polotovarů. Uskladňování výrobků a polotovarů ručně nebo s použitím jednoduchých mechanizačních prostředků. Balení a nakládání výrobků a polotovarů včetně jejích zajištění proti poškození. Impregnace polotovarů a výrobků máčením nebo natíráním a jejích uskladňování. Nakládání a skládání řeziva a dopravníků. 3 6-8 08-90-2 1.01.90
33-83-2/02 truhlářskou výrobu H Vykonávání základních prací v oboru výroby nábytku, průmyslových výrobků ze dřeva, stavebně truhlářských výrobků a konstrukcí. Spoluobsluha zařízení pří technologické přípravě konstrukčních materiálů vysoušením, plastifikací, tvarováním, přípravě a zpracování dýh po nalisování na nábytkové nebo stavební dílce. Hoblování, frézování, vrtání, broušení na seřízených strojích. Méně náročné práce pří montáží a povrchové úpravě mořením, tmelením, nanášením nátěrových hmot. 3 6-8 08-91-2 1.01.90
33-83-2/03 kartáčnickou výrobu H D Základní práce ve výrobě kartáčů, štětců, štětek, technických kartáčů a kotoučů a kartáčů drátěných, spočívající zejména v manipulačních pracích pří přípravě kartáčnického materiálu roztříděním, řezáním, vázáním, dílčích montážích, ořezávání hlaviček a povrchové úpravě kartáčnických výrobků. 2*) 6-8 08-92-2 1.01.90
33-83-2/04 dřevařskou druhovýrobu H Některé montážní práce, klížení, sesazování, drobné opravy polotovarů. Pomoc pří vkládání výrobků do lisů a pří odebírání. Sbíjení dílců, sesazování, bednění, montáž geletek, malých a středních škopků a beden. Ruční broušení výrobků. Povrchová úprava, balení výrobků, skladové a expediční práce. 3 6-8 08-93-2 1.01.90
33-83-2/05 drobnou dřevařskou výrobu H D Základní práce v oboru výrobků ze dřeva, textilu a umělých hmot spočívající zejména v: spoluobsluze zařízení pří technologické úpravě materiálu vysoušením, manipulací ve skladech materiálu řeziva, kulatiny a jiných materiálů (drátů, plechu, textilu, umělých hmot a vláken) potřebných k výrobě hraček, pracích pří povrchové úpravě tmelením, stříkáním, plnění a vybírání dílců z bubnů, máčení sítotiskem a ručním malováním, polepování obrázky a obtisky, montáží hraček klížením, sbíjením i návlekem, kompletací sestav výrobků, adjustáží a expedicí. 2 6-8 08-94-2 1.01.90
33-83-2/06 čalounění nábytku H D Vykonávání základních prací v oboru čalounické výroby pří zhotovování čalouněného nábytku, čalounění dopravních prostředků a dekoratérských prací spočívajících v přípravě - cepování čalounických vycpávkových materiálů, stříhání nebo řezání čalounických materiálů a potahování tkanin a koženek strojně nebo ručně. Popruhování, přibíjení lepenkových nebo sololitových podkladů, výlisků na sedadle židlí, pérových pružin, pérového plátna a paspulí. Lemování, šití grádlů na šicím strojí, sváření potahů sedadel, popínání rámečků a rámů jutou nebo plátnem. 3 6-8 08-96-2 1.01.90
33-83-2/07 čalounění dopravních prostředků H D Vykonávání základních prací v oboru čalounění dopravních prostředků, zhotovování a opravy čalounění dopr. prostředků, spočívající v přípravě - stříhání nebo řezání čalounických materiálů, potahových tkanin a koženek, šití a spojování Materiálu.. Čalounění sedadel, opěradel, výplní dveří a ostatních částí dopr. prostředků, včetně potahování stropu automobilu. Popruhování, lemování, šití grádlů na šicím strojí, popínání rámů jutou nebo plátnem, jednoduché dekorační práce. 3 6-8 &nbsp 1.01.90
33-96-2 Košíkářská výroba H D Řezání, vázání, vynášení vrbového proutí, třídění podle délky a síly proutí, ukládání do bazénu k umělému mízování. Řezání vrbových sazenic ve svazcích. Montáž košíkářských výrobků, šití víček a uch na dámské kabelky a ostatní košíkářské výrobky. Vaření vrbového proutí a holí v kotlích. Práce s umělými hmotami a přírodními pletivy. 2*) 6-8 08-95-2 1.01.90
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie &nbsp
36-86-2 Stavební výroba se zaměřením pro &nbsp
36-86-2/01 podlahářské práce H Kladení a opravy podlah z podlahových krytin, provedení podložek tlumících zvuk, kladení podlah vlysových z PVC prováděných na dřevěném nebo betonovém podkladu s přípravou, tříděním a úpravou kladečského materiálu (řezání, stříhání, lepení, broušení ruční i strojně, napouštění a leštění), příprava a míchání xylolitových směsí, kladení směsí a zpracování povrchu utažením, špachtlováním a nátěry s olištováním nebo osazením soklů. 3 6-8 09-88-2 1.01.90
36-86-2/02 pokrývačské práce H Provedení a opravy měkkých i tvrdých krytin střech a střešních konstrukcí z různých materiálů (tašky hladké a drážkované, azbestocementové desky z vlnovky, prejzy, desky z přírodní břidlice, asfalty a různé izolační vložky) na bednění, laťování nebo na betonových podkladech střech různých tvarů a sklonů s provedením úprav krytin na hřebenech, nárožích, úžlabích a okapech podle druhů krytiny, rozměřování ploch na kladení krytin, úprava krycího materiálu orýsováním, řezáním, dírkováním a štípáním. 3 4-6 08-89-2 1.01.90
36-86-2/03 zednické práce H Běžné stavební práce jako zdění nosných a výplňových zdí, příček na různých pracovištích stavební výroby spojené s přípravou směsí (malt, betonů, apod.), provádění jednoduchých vnitřních i vnějších omítek, základní betonářské práce, obsluha jednoduchých stavebních strojů a zařízení pří komplexních pracích v četách. Práce se dřevem a osazování výrobků PSV (zárubně, konzole, okna atd.). 3 6-8 09-90-2 1.01.90
36-86-2/04 stavební práce H Manipulace a skladování stavebního materiálu, výroba maltovin a betonových směsí (ručně, strojně), základní zemní práce ruční (rovnání, mělké výkopy), přikopávky, náhozy, zásypy a humusování a zatravnění. Jednoduché stavební práce jako betonování nízkých základů, provádění oplocení, výpomoc u řemesel, a to jak u HSV tak i PSV, základní figurantské pomocné práce, stavba pomocného nízkého lešení (kozové), různých nájezdů, atd. 2 6-8 09-91-2 1.01.90
36-86-2/05 železobetonářskou výrobu H Ruční i strojní výroba betonových směsí, jejích doprava, uložení, hutnění, povrchová úprava, ošetření, základní železářské práce (rovnání, stříhání, ohýbání, vázání a ukládání armatur), jednoduché bednění, betonování, provádění betonových mazanin a potěru. Obsluha základních strojů pro betonářské nebo železářské práce (míchačka, vibrátor, rovnačka, ohýbačka). 3 6-8 09-92-2 1.01.90
36-86-2/06 stavební zámečnictví H Dílenská výroba v sériích nebo zhotovení kusových stavebních zámečnických výrobků a konstrukcí z válcovaných a tenkostěnných profilů, plechů, páskové a tyčové ocelí a jejích osazování podle dílenských a montážních výkresů 3 6-8 09-93-2 1.01.90
36-86-2/07 stavební klempířství H Zhotovení, montáž, opravy stavebních klempířských výrobků s výběrem materiálů, zpracování materiálů na klempířských strojích i ručně, sestavování dílů do montážních celků pájením a nýtováním a osazováním klempířských stavebních výrobků (žlabů, odpadních trub, kolen, potrubí, lemování a oplechování pod krytiny na střechách o různých sklonech a tvarech apod.). 3 6-8**) 09-94-2 1.01.90
36-86-2/08 stavební tesařství H Strojní a ruční opracování dřeva, zhotovení, sestavení, montáž různých druhů tesařských výrobků a konstrukcí, stavby dřevěných lešení, provedení pevných i posuvných bednění stavebních dílců a konstrukcí pro ukládání výztuže a betonování. 3 6-8**) 09-95-2 1.01.90
36-86-2/09 dláždění H Kladení a opravy venkovních dlažeb silnic a chodníků prováděné z lomového kamene, kostek různých velikostí nebo dřevěných špalíků do pískového lože, betonu nebo asfaltu, provádění dlažeb svahů nebo říčních koryt lomovým kamenem, spárování dlažeb cementovou maltou, provádění povrchů vozovek a chodníků obalenou drtí nebo postřiky živicí (asfaltové koberce různých druhů). 2 6-8 09-96-2 1.01.90
36-86-2/10 malířské a natěračské práce H Příprava povrchu pod malty a nátěry, provedení a opravy maleb a nátěrů běžnými technikami na různých podkladech (omítkách, dřevě, kovech, sklu) a v různém provedení podle návrhů. Míchání a tónování barev. 3 6-8 09-97-2 1.01.90
36-86-2/11 stavební truhlářství H Sestavování a opravy stavebních truhlářských výrobků (okna, dveře, stěny, vestavěný nábytek) a jejích osazování v objektech s provedením úprav a doplňků na místě montáže, sestavování dílců do montážních celků s přezkoušením funkce po montáží s úpravou (otvírání, těsnost apod.). 3 6-8 09-98-2 13.01.90
36-86-2/12 stavební sklenářství H Zasklívání otvorových výplní (okna, dveře, přepážky) a konstrukcí (střechy, fasády) různými druhy skla na stavbách, řezání skla z tabulí podle výpisu na přesné rozměry pro jednotlivé stavby, zasklívání na tmel a beztmelé zasklívání, osazování a dosklívání celozasklených konstrukcí vstupů, výkladů apod. 3 6-8 09-99-2 1.01.90
45 Zemědělství a lesní hospodářství &nbsp
45-72-2 Zemědělská výroba se zaměřením pro &nbsp
45-72-2/01 chmelařství H Provádění úpravy chmele pří uskladnění, sledování jakostí, balení a expedice chmele ve speciálních obalech. Stavba a opravy chmelových konstrukcí běžných a vývojových typů. Rozměření pozemků podle stavebních plánů pro chmelové konstrukce běžných typů. 2 6-9 45-91-2 1.01.90
45-72-2/02 zahradnictví se zaměřením květinář - zelinář - ovocnář H D Květinář - zelinář - ovocnář. Odborné práce pří ošetřování základních druhů květin, zelenin a ovocných dřevin. Příprava semen, obsluha secích strojů, výsevy, vysazování, rozmnožování, ošetřování uvedených kultur. Řez ovocných dřevin, hnojení a ochrana proti škůdcům a chorobám, sklizňové práce a třídění. 3 6-9 45-92-2/02 1.01.90
45-72-2/03 zahradnictví se zaměřením sadovník, květinář H D Sadovník - Květinář. Práce pří úpravě terénu pro sadovnické základy, vysazování okrasných dřevin, ošetřování sadovnických základů, výsadba a ošetřování květinových záhonů, zakládání a ošetřování trávníkových ploch. Zazimování okrasných dřevin v sadovnickém základu. 2 6-9 45-92-2/02 1.01.90
45-72-2/04 rostlinnou a živočišnou výrobu H D Základní práce pří přípravě osiva, sadby, obsluze secích strojů, vysazování, ošetřování plodin v době vegetace a pří sklizňových pracích. Obsluha jednoduchých závěsných nářadí, vykonávání manipulačních a jiných prací obsluze mlátiček, čističek a jiných zemědělských strojů. Odborné ruční práce pří pěstování a množení zemědělských plodin včetně technických, léčivých a aromatických rostlin. Provádění posklizňové úpravy a skladování. Základní práce pří ošetřování skotu, prasat a ovcí. Obsluha mechanizačních zařízení pro krmení a napájení. Příprava, úprav a dávkování krmiv, podávání krmných doplňků a přípravků veterinární prevence. 3 6-9 45-93-2 1.01.90
45-72-2/05 rostlinnou výrobu H D Příprava osiva, sadby, obsluha secích strojů, vysazování, ošetřování plodin v době vegetace a pří sklizňových pracích. Obsluha jednoduchých závěsných nářadí a jiných jednoduchých zemědělských strojů. 2 6-9 45-94-2 1.01.90
45-72-2/06 opravy zemědělských strojů H Provádění jednoduchých prací pří opravách zemědělských strojů. Demontáž zemědělských strojů a agregátů - smyky, válce, brány, pluhy. Obsluha vyvářecích van. Výměna kosy a žací lišty na žácích strojích. Demontáž valníku, výměna pneumatik a olejů. Demontáž jednoduchých nemotorových agregátů. Běžná údržba. 3 6-8 45-95-2 1.01.90
45-72-2/07 vinohradnictví - ovocnářství H D Základní práce pří přípravě osiva a sadby, obsluze secích strojů, vysazování, ošetřování plodin v době vegetace a pří sklizňových pracích. Obsluha jednoduchých závěsných nářadí, vykonávání manipulačních a jiných prací pří obsluze např. čističek a jiných zemědělských strojů (lisů, filtrů apod.). Zpracování hroznů. Pomocné práce pří pěstování a rozmnožování vinné révy a ovocných Dřevin.. 3 6-8 45-96-2 1.01.90
55 Zdravotnictví &nbsp
55-91-2 Zdravotnictví se zaměřením pro &nbsp
55-91-2/01 zdravotnické a sociální zařízení D Ve zdravotnických zařízeních a v ústavech sociální péče opravování pracovních a ochranných obleků, ložního prádla, příjem prádla a oděvů, třídění podle druhů a tkanin, značkování, sušení, strojní a ruční žehlení prádla a oděvů, volba a dávkování pracích prostředků apod. , vykonávání běžného i těžšího úklidu pracovišť i s použitím strojů, příprava a třídění surovin k vaření, umývání a třídění použitého nádobí apod. 2 6-8 55-91-2 1.01.90
64 Ekonomika a organizace, obchod a služby &nbsp
64-59-2 Obchodní provoz se zaměřením pro &nbsp
64-59-2/01 prácí pří přípravě jídel H D Příprava a ošetření základních druhů surovin určených k výrobě jídel, výroba a expedice jídel teplé a studené kuchyně, příloh a teplých nápojů. Mytí nádobí a úklid pracoviště. 3 6-8 64-94-2 1.01.90
64-95-2 Polygrafická výroba se zaměřením pro &nbsp
64-95-2/01 knihárny a kartonáž H D Vykonávání pomocných prací v knihárně, klížení, stužkování, svařování, šití, vrtání apod. Ovládání vlastností zpracovaných popisů, úpravy lepidel a znalost formátů a gramových vah papírů. Vykonávání jednoduchých i složitějších prací pří ručním zpracování papíru, zhotovování výrobků z papíru i na strojním zařízení. Znalost používaných materiálů, jejích základních vlastností a zásad technologického zpracování. 3 6-8 64-95-2 1.01.90


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.