Vyhláška č. 194/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o zrušení niektorých finančnoprávnych predpisov

Čiastka 38/1989
Platnosť od 30.12.1989
Účinnosť od 01.01.1990

OBSAH

194

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 30. decembra 1989

o zrušení niektorých finančnoprávnych predpisov


§ 1

Zrušuje sa:

a) vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 109/1985 Zb. o financovaní obežných prostriedkov,

b) vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 153/1980 Zb. o pokutách za oneskorené uvedenie strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a investičných celkov dovezených zo zahraničia do prevádzky,

c) úprava Federálneho ministerstva financií č. II/4-21 091/1985, č. IV/1-19 445/1985 z 21. 11. 1985 na usmerňovanie zásob, registrovaná v čiastke 1/1986 Zbierky zákonov a uverejnená vo Finančnom spravodajcovi č. 12-13/1985,

d) úprava Federálneho ministerstva financií č. IV/2-6 396/1986 z 28. marca 1986 o poskytovaní príspevku štátnych hospodárskych organizácií na Účty iniciatívy mládeže, registrovaná v čiastke 13/1986 Zbierky zákonov a uverejnená vo Finančnom spravodajcovi č. 13/1986.


§ 2

Strácajú platnosť výnimky a odchýlky z predpisov uvedených v § 1.

§ 3

Príspevky na Účty iniciatívy mládeže na základe dohôd uzavretých do 31. decembra 1989 sa poskytujú podľa úpravy Federálneho ministerstva financií uvedenej v § 1 písm. d).

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1990.


Minister:

Ing. Klaus CSc. v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.