Zákon č. 184/1989 Zb.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 31/1989 Zb., o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia

Čiastka 37/1989
Platnosť od 28.12.1989 do09.06.1990
Účinnosť od 28.12.1989 do09.06.1990
Redakčná poznámka

Účinnosť zákona sa končí dňom nových volieb do Federálneho zhromaždenia (voľby do FZ sa uskutočnili v dňoch 8. a 9. júna 1990).

OBSAH

184

ZÁKON

z 28. decembra 1989,

ktorým sa mení zákon č. 31/1989 Zb. o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 31/1989 Zb. o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia sa mení takto:

V § 24 ods. 1 sa na konci vety nahrádza slovo „tajným“ slovom „verejným“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom jeho vyhlásenia. Účinnosť zákona sa končí dňom nových volieb do Federálneho zhromaždenia.


Čalfa v. r.

tiež na mieste prezidenta republiky

podľa čl. 64 ústavného zákona o československej federácii

Kukrál v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.