Nariadenie vlády č. 168/1989 Zb.Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění nařízení vlády České socialistické republiky č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany

Čiastka 35/1989
Platnosť od 28.12.1989
Účinnosť od 01.01.1990

OBSAH

168

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České socialistické republiky

ze dne 15. listopadu 1989,

kterým se mění nařízení vlády České socialistické republiky č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany

Vláda České socialistické republiky nařizuje podle § 81 zákona České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně:


Čl. I

Ustanovení § 2 odst. 2 nařízení vlády České socialistické republiky č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, zní takto:

(2) Jednorázové mimořádné odškodnění podle odstavce 1 se poskytuje

a) dítěti poškozeného ve výší 8 000 Kčs,

b) manželu poškozeného ve výši 5 000 Kčs,

c) rodičům poškozeného v úhrnné výši 5 000 Kčs,

d) dalším osobám, které byly odkázány výživou na poškozeného, do úhrnné výše 5 000 Kčs.“.


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1990.


Pitra v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.