Nariadenie vlády č. 153/1989 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 38/1986 Zb. o jednorazovom mimoriadnom odškodňovaní osôb za poškodenie na zdraví pri plnení úloh požiarnej ochrany

Čiastka 33/1989
Platnosť od 15.12.1989 do31.03.1993
Účinnosť od 01.01.1990 do31.03.1993
Zrušený 56/1993 Z. z.

OBSAH

153

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej socialistickej republiky

z 22. novembra 1989,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 38/1986 Zb. o jednorazovom mimoriadnom odškodňovaní osôb za poškodenie na zdraví pri plnení úloh požiarnej ochrany

Vláda Slovenskej socialistickej republiky podľa § 81 zákona Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane nariaďuje:


Čl. I

Ustanovenie § 2 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 38/1986 Zb. o jednorazovom mimoriadnom odškodňovaní osôb za poškodenie na zdraví pri plnení úloh požiarnej ochrany znie:

(2) Jednorazové mimoriadne odškodnenie podľa odseku 1 sa poskytuje

a) dieťaťu poškodeného vo výške 8 000 Kčs,

b) manželovi poškodeného vo výške 5 000 Kčs,

c) rodičom poškodeného v úhrnnej výške 5 000 Kčs,

d) ďalším osobám, ktoré boli na poškodeného odkázané výživou, do úhrnnej výšky 5 000 Kčs.“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1990.


Hrivnák v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.