Vyhláška č. 139/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 250. výročiu úmrtia Jana Kupeckého

Čiastka 31/1989
Platnosť od 30.11.1989 do29.09.2000
Účinnosť od 15.12.1989 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

139

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 24. októbra 1989

o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 250. výročiu úmrtia Jana Kupeckého

Federálne ministerstvo financií podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme a na základe § 2 ods. 2 vládneho nariadenia č. 35/1954 Zb. o pamätných minciach po dohode so Štátnou bankou československou vyhlasuje:


§ 1

(1) K 250. výročiu úmrtia maliara Jana Kupeckého sa vydávajú pamätné strieborné stokorunáky (ďalej len „stokorunáky“).

(2) Stokorunáky sa razia zo zliatiny s 500 dielmi striebra, 400 dielmi medi, 50 dielmi niklu a 50 dielmi zinku. Hmotnosť stokorunáka je 13 g. Pri razbe je povolená odchýlka hore i dole v hmotnosti 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000. Priemer stokorunáka je 31 mm, jeho hrana je vrúbkovaná.

§ 2

(1) Na líci stokorunáka je uprostred štátny znak Československej socialistickej republiky a okolo neho v neuzavrenom opise je názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Pod štátnym znakom je v riadku označenie hodnoty „100 Kčs“.

(2) Na rube stokorunáka je zobrazený maliar Jan Kupecký v barete, s paletou v ľavej a štetcom v pravej ruke. Jeho meno „Jan Kupecký“ je v opise vpravo, letopočty „1740-1990“ v opise vľavo.

(3) Autorom návrhu stokorunáka je akademická sochárka Jarmila Truhlíková-Spěváková. Iniciálky jej mena „JTS“ sú umiestnené v hornej časti palety.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. decembrom 1989.


Minister financií Československej socialistickej republiky:

Ing. Stejskal v. r.

Predseda Štátnej banky československej:

Ing. Potáč v. r.


Obrázek 01


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.