Vyhláška č. 138/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu narodenia Karla Čapka

Čiastka 31/1989
Platnosť od 30.11.1989 do29.09.2000
Účinnosť od 15.12.1989 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

138

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 24. októbra 1989

o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu narodenia Karla Čapka

Federálne ministerstvo financií podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme a na základe § 2 ods. 2 vládneho nariadenia č. 35/1954 Zb. o pamätných minciach po dohode so Štátnou bankou československou vyhlasuje:


§ 1

(1) K 100. výročiu narodenia spisovateľa Karla Čapka sa vydávajú pamätné strieborné stokorunáky (ďalej len „stokorunáky“).

(2) Stokorunáky sa razia zo zliatiny s 500 dielmi striebra, 400 dielmi medi, 50 dielmi niklu a 50 dielmi zinku. Hmotnosť stokorunáka je 13 g. Pri razbe je povolená odchýlka hore i dole v hmotnosti 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000. Priemer stokorunáka je 31 mm, jeho hrana je vrúbkovaná.

§ 2

(1) Na líci stokorunáka je v hornej časti uprostred štátny znak Československej socialistickej republiky a pod ním v troch riadkoch názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Pod názvom štátu je vo dvoch riadkoch označenie hodnoty „100 Kčs“.

(2) Na rube stokorunáka je portrét Karla Čapka. Jeho meno „KAREL ČAPEK“ je v opise vľavo, letopočty „1890-1990“ sú v opise vpravo.

(3) Autorom návrhu stokorunáka je akademický sochár Anton Gábrik. Iniciálky jeho mena „AG“ sú umiestnené na rube vpravo dole vedľa portrétu.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. decembrom 1989.


Minister financií Československej socialistickej republiky:

Ing. Stejskal v. r.

Predseda Štátnej banky československej:

Ing. Potáč v. r.


Obrázek 01


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.