Ústavný zákon č. 135/1989 Zb.Ústavný zákon, ktorým sa mení ústavný zákon č. 100/1960 Zb. ústava Československej socialistickej republiky

Čiastka 31/1989
Platnosť od 30.11.1989
Účinnosť od 30.11.1989

OBSAH

135

ÚSTAVNÝ ZÁKON

z 29. novembra 1989,

ktorým sa mení ústavný zákon č. 100/1960 Zb. Ústava Československej socialistickej republiky

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:


Čl. I

Ústavný zákon č. 100/1960 Zb. Ústava Československej socialistickej republiky, sa mení takto:

1. Článok 4 sa vypúšťa.

2. Článok 6 znie:

„Národný front je politickým výrazom zväzku národov a národností, sociálnych vrstiev a záujmových skupín. Môžu sa v ňom združovať politické strany, spoločenské a záujmové organizácie.“.

3. Článok 16 ods. 1 znie:

(1) Všetka kultúrna politika v Československu, rozvoj vzdelania, výchova a vyučovanie sú vedené v duchu vedeckého poznania a v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie.“.


Čl. II

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Husák v. r.

v z. Marko v. r.

Adamec v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.