Vyhláška č. 134/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa vydáva zoznam hospodársky významných druhov a rodov rastlín a zvierat

(v znení č. 515/1991 Zb., 346/1997 Z. z.)

Čiastka 30/1989
Platnosť od 28.11.1989 do31.05.2009
Účinnosť od 01.01.1998 do31.05.2009
Zrušený 202/2009 Z. z.

OBSAH

134

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy

z 20. novembra 1989,

ktorou sa vydáva zoznam hospodársky významných druhov a rodov rastlín a zvierat

Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy po dohode s Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky, Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Českej socialistickej republiky, Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Slovenskej socialistickej republiky a Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu podľa § 29 ods. 1 zákona č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 2

Hospodársky významnými druhmi a rodmi zvierat, na ktoré sa vzťahuje zákon, sú:

slovensky názovlatinský názov
tur domáciBos taurus
kôň domáciEquus caballus
sviňa domácaSus scrofa ferus (domestica)
ovca domácaOvis aries
koza domácaCapra hircus domestica
kapor obyčajnýCyprinus carpio
pstruh dúhovýSalmo gairdneri irideus
lieň obyčajnýTinca tinca
králik domáciOryctolagus cuniculus L.
líška obyčajnáVulpes vulpes
líška polárnaAlopex lagopus
norok americkýLutreola vison
nutria riečnaMyocastor coypus
kura domácaGallus gallus
morka domácaMeleagris gallopavo
kačica domácaAnas platyrhyncha
hus domácaAnser anser
včela medonosnáApis mellifera
bažant obyčajnýPhasianus colchicus
daniel škvrnitýDama dama
pštros africkýStrutio camelus
činčila americkáChinchilla chinchilla

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1990.


Minister:

Ing. Algayer v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.