Opatrenie č. 10/1989 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky na ochranu verejného poriadku

(v znení č. 175/1990 Zb.(nepriamo))

Čiastka 2/1989
Platnosť od 14.02.1989 do31.12.2005
Účinnosť od 01.07.1990 do31.12.2005
Zrušený 300/2005 Z. z. (nepriamo)

10

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

zo 14. februára 1989

na ochranu verejného poriadku

V záujme ochrany verejného poriadku sa Predsedníctvo Federálneho zhormaždenia Československej socialistickej republiky podľa čl. 58 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii uznieslo sa na tomto zákonnom opatrení:


Čl. I

V ustanovení § 156a Trestného zákona sa slová „šesť mesiacov“ nahrádzajú slovami „jeden rok“.


Čl. III

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Husák v. r.

Indra v. r.

Adamec v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.