Vyhláška č. 68/1987 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní bankoviek po 50 Kč

Čiastka 15/1987
Platnosť od 17.08.1987 do31.10.1993
Účinnosť od 17.08.1987 do31.10.1993
Zrušený 179/1993 Z. z.

OBSAH

68

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 8. júla 1987

o vydaní bankoviek po 50 Kčs

Federálne ministerstvo financií podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme vyhlasuje:


§ 1

Dňom 1. októbra 1987 sa vydávajú bankovky Štátnej banky československej po 50 Kčs vzoru 1987.

§ 2

(1) 50 Kčs bankovka vzoru 1987 (ďalej len „bankovka“) je 67 mm široká a 142 mm dlhá. Je vytlačená na žltkastom papieri s priebežnou tmavočiarou vodotlačou s ochrannými modrými a červenými vláknami uloženými v papieri.

(2) Vodotlač vytvára po celej ploche papiera vodorovné rady striedajúcich sa lipových lístkov a päťcípych hviezd.

(3) Lícna aj rubová strana bankovky má po celej ploche podfarbujúce ochranné podtlače.

(4) Na l í c i bankovky je hlavná tlač vyhotovená trojfarebnou líniovou hĺbkotlačou vo dvoch odtieňoch červenej farby a v modrej farbe. Plocha líca je rozdelená na tri nerovnaké polia; ukončením hlavnej tlače cca 4 mm pred orezom bankovky sa vytvára pri strednom a pravom poli náznak orámovania. Väčšia časť stredného a pravého poľa je podložená červeným bodkovaným rastrom.

V ľavom poli je veľké tmavé číselné označenie hodnoty „50“ situované v smere kratšej strany bankovky. Na jeho pozadí je tmavočiará giloša. V dolnej časti ľavého poľa sú tri hmatové znaky pre nevidomých vyhotovené hĺbkotlačou.

V hornej časti stredného poľa je v červenej farbe štátny znak a vľavo od neho letiaci skalný orol. Pod ním sú v modrej farbe horské štíty Tatier. Pozadie strednej časti tvoria nepravidelné obrazce pripomínajúce štylizované oblaky v červenej a ružovej farbe. Vľavo hore je umiestnené svetlé hodnotové číslo „50“ s mikroskopickou výplňou zloženou z malých čísel „50“. Vpravo od štátneho znaku začína text

BANKOVKA

ŠTÁTNEJ

BANKY

ČESKOSLOVENSKEJ

PÄŤDESIAT

KORÚN

ČESKOSLOVENSKÝCH

1987

a menšími písmenami trestné pohrozenie FALŠOVANIE BANKOVIEK SA TRESCE PODĽA ZÁKONA.

Pravému poľu dominuje portrét Ľudovíta Štúra. Meno „ĽUDOVÍT ŠTÚR“ a letopočty narodenia a úmrtia „1815 - 1856“ sú vytlačené malými písmenami vpravo od portrétu. V dolnej časti je umiestnené svetlé hodnotové číslo „50“ s mikroskopickou výplňou zloženou z malých čísel „50“. Pravé pole uzatvára giloša na pozadí nepravidelne zvlnených útvarov. Vnútorná časť giloše je vyplnená mikroskopickým opakujúcim sa textom „PÄŤDESIAT KORÚN“.

V náznaku orámovania dole sú drobným písmom vytlačené mená autorov, a to vľavo meno autora návrhu „A. BRUNOVSKÝ DEL.“ (navrhol), vpravo meno rytca „V. FAJT SC.“ (vyryl), uprostred je názov tlačiarne „STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, PRAHA“.

Označenie série bankovky jedným veľkým písmenom abecedy a dvojmiestnym číslom je umiestnené hore v ľavom poli, šesťmiestne poradové číslo je nad znakmi pre nevidomých dole. V riadku hore v strednom poli sa opakuje označenie série a v pravom poli poradové číslo. Séria aj poradové čísla sú vytlačené modrou farbou.

(5) Na r u b e bankovky je hlavná tlač vyhotovená viacfarebným ofsetom v prevládajúcej červenej farbe. Plocha je rozdelená na dve nerovnaké polia, ľavé s náznakom orámovania.

V ľavom poli je v troch odtieňoch červenej farby zobrazené hlavné mesto Slovenskej socialistickej republiky Bratislava v popredí s Dunajom so zeleným a modrým podfarbením. Vľavo hore je na pozadí modrej giloše tmavé hodnotové číslo „50“, ktoré sa opakuje aj vpravo dole na pozadí Dunaja. Hore je text „BANKOVKY SÚ KRYTÉ ZLATOM A OSTATNÝMI AKTÍVAMI ŠTÁTNEJ BANKY ČESKOSLOVENSKEJ“.

V pravom poli je v smere kratšej strany bankovky na pozadí vinného hrozna v červenej a zelenej farbe veľké tmavé hodnotové číslo „50“.

V náznaku orámovania dole sú drobným písmom vytlačené mená autorov, a to vľavo meno autora návrhu „A. BRUNOVSKÝ DEL.“ a meno autora ryteckej kresby „L. ŠKARBAN SC.“, uprostred je označenie „© ŠTÁTNA BANKA ČESKOSLOVENSKÁ“.

§ 3

Bankovky po 50 Kčs vzoru 1964 zostávajú aj naďalej zákonnými peniazmi.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Žák v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.