Vyhláška č. 181/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o základných podmienkach dodávky na zabezpečenie vedecko-technického rozvoja

(v znení č. 154/1989 Zb., 103/1990 Zb.)

Čiastka 37/1982
Platnosť od 22.12.1982 do31.12.1991
Účinnosť od 01.05.1990 do31.12.1991
Zrušený 513/1991 Zb.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené