Uznesenie č. 82/1979 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 50 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Čiastka 17/1979
Platnosť od 13.08.1979 do28.02.1990
Záväznosť od 13.08.1979
Záväznosť do 28.02.1990
Zrušený 47/1990 Zb.

82

UZNESENIE

Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

z 19. júla 1979

o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 50 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia vyhlasuje podľa čl. 59 ústavného zákona o československej federácii a podľa § 50 zákona č. 44/1971 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia doplňovacie voľby vo volebnom obvode č. 50 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia na sobotu 29. septembra 1979.

Indra v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené