Nariadenie vlády č. 98/1978 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa predlžuje povinná školská dochádzka na niektorých školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť

Čiastka 22/1978
Platnosť od 30.08.1978 do31.08.1984
Účinnosť od 01.09.1978 do31.08.1984
Zrušený 29/1984 Zb.

OBSAH

98

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej socialistickej republiky

zo 16. augusta 1978,

ktorým sa predlžuje povinná školská dochádzka na niektorých školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť

Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 34 ods. 5 zákona č. 63/1978 Zb. o opatreniach v sústave základných a stredných škôl:


§ 1

Povinná školská dochádzka pre žiakov základnej školy pre nepočujúcich, základnej školy pre žiakov so zvyškami sluchu, základnej školy pre nedoslýchavých, základnej školy pre nehovoriacich, osobitnej školy pre nepočujúcich, osobitnej školy pre žiakov so zvyškami sluchu, osobitnej školy pre nedoslýchavých, osobitnej školy pre nehovoriacich trvá jedenásť rokov.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembrom 1978.


Dr. Colotka v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené