Uznesenie č. 87/1978 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy v novovytvorených volebných obvodoch č. 148-153 v mestskej časti Petržalka

Čiastka 20/1978
Platnosť od 28.08.1978 do27.08.1990
Záväznosť od 28.08.1978
Záväznosť do 27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.

87

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 28. augusta 1978

o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy v novovytvorených volebných obvodoch č. 148-153 v mestskej časti Petržalka

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

podľa § 50 ods. 1 zákona SNR č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike vyhlasuje doplňovacie voľby do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy v novovytvorených volebných obvodoch č. 148-153 v mestskej časti Petržalka a určuje deň ich konania na sobotu 25. novembra 1978.

Šalgovič v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené